VILÁGVALLÁSOK EGY ASZTALNÁL - VALLÁS ÉS TUDOMÁNY?

2023.08.29

A vallásos hit és a tudományos gondolkodás nemcsak eltérő agyterületeket mozgósít, de e területek kölcsönösen kizáró módon működnek – állítják amerikai viselkedéskutatók, akik szerint a hit és a tudomány közti ellentét az agyunk szerkezetében gyökerezik.

A kutatók némi párhuzamot véltek felismerni az ateisták és a pszichopaták agyi mintázatai között. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az ateisták pszichopata gyilkosok volnának, csak azt, hogy a nem-hívők és a hívők agytevékenysége között az empátia terén markáns különbség mutatkozott, és a pszichopaták agyát épp az együttérzés hiánya jellemzi.

A vallás és a tudomány közötti konfliktus épp azért éleződhet ki annyira, mert a két agyi hálózat elnyomja egymást, ezért könnyen extrém állapotok jöhetnek létre.

A kutatók azonban kiemelik, hogy az ember természetes állapota mégis az, amelyben mindkét hálózatot egyszerre használja, mint a lenti beszélgetés részvevői, akik nagy részben vallásos tudósok...

Meghívott vendégeink: Dr. Héjjas István – ny. kutató-fejlesztő mérnök, buddhista gondolkodó Lukovits Milán – ferences atya, a Mária Rádió műsorigazgatója, matematika-fizika szakos tanár Sulok Zoltán Szabolcs – közgazdász, a Magyarországi Muszlimok Egyházának elnöke Szloboda József – református esperes, Budapest-Északi Református Egyházmegye Dr. Tasi István – kultúrantropológus, vaisnava teológus, Krisna-tudatú hívők közössége Zarka Dénes – a BME GTK Mérnöktovábbképző Intézet igazgatója, katolikus, állandó diakónus

A beszélgetés a Napfényes Rendezvényteremben volt, 2023. május 12.-én.