VAJON MI KITALÁCIÓ ÉS MI VALÓSÁG?

2023.08.13

Hosszú, hosszú idővel ezelőtt az emberi lények a maihoz képest egészen más minőségű tudatossággal, és ehhez illő kommunikációval és megismeréssel rendelkeztek. Erre a valaha létezett fantasztikus tisztánlátásra és intelligenciára ma is élő bizonyíték a Magyar nyelv és a hozzá természetesen simuló ősi írás, amit ma a legtöbbünk már csak rovásírásnak nevez.

Valaha mindez a fény korának, a fényes tudatosság embereinek volt a nyelve és az írása, amit csak a jóra, az IGAZ és NAGY-SZER-Ű EMBERI ESZMÉK virágoztatására lehetett használni. Hiszen ez a nyelv és ez az írás, a használóinak egy kész és kiforrott világképet közvetít, s az EMBER ahogy beszél, gondolkodik, nézi, használja az ÍRÁS-JELEKET, ösztönösen elindul a fény irányába a nemes ESZMÉK felé, hogy FEL-ESZMÉL-JEN, hogy beteljesítse az EMBERISÉG valódi feladatát.

A nyelv és az írás használóit ezért hívták úgy, a MAG népe! – Mára hogyan vált mégis tudat-hasadt, egymás ellen fordított néppé a Magyar?

Úgy hogy beszippantott és elnyelt minket is egy a sötétséget és önzést ünneplő világkép, ami a zabolátlan értékromboló anyagiasságával amikor megpróbálja kiölni a könyörületet és az EMBER-SÉGET a hordozóiból, – a MAG népének gyermekét ráadásul teljesen szembeállítja a tudatalattijában kódolt ÉRT-ÉK-REND-SZER-REL!

Hogy ez a szembeállítás hogyan történik a gyakorlatban? – Erre a modern pszichológia szolgáltatott bizonyítékot! – Erről ők azt tanítják, hogy a tudatalatti a kert, a tudatos tudat pedig a kertész! A tudatalattinak minden elhangzott szó, történés, kép, olyan mint egy elvetett mag a kertben, ami később megpróbál a felszínre törni, kihajtani. A tudatos tudat a kertész, – csak ezt fölözi le, és ebből építi meg a tudat számára az érzékelt valóságot!

A Magyar nyelv pedig az egyik légképalkotóbb nyelv a világon! Hiszen a szavak réteges jelentésein keresztül, a tudatalattinak egy komplett VILÁG-KÉP-ET közvetít – egy SZER-RŐL, ami ETET, (SZER-ETET) arról hogy a GYŰL-ÖLET, és arról hogy a KÉT-SÉG és a FÉL-ELEM nem fér össze az EGÉSZ-SÉGGEL. Arról hogy az embernek van TISZT-E, (feladata), ami a TISZT-ASÁG, TISZT-ESSÉG, – és TISZT-ELETET csak ezek érdemelnek!

Nos, mivel a mai világ tudatosnak mondott eseményei ezekkel a képekkel nyilvánvalóan szembe mennek, – így nem csoda, hogy tudat-hasadt, önmagával meghasonult nép lett a Magyar!

Ezért az Ősmagyar gyökrendszer és a ma rovásírásnak hívott jelkészlet, a legérdekesebb és legfurcsább régészeti lelet az emberiség történetének egy olyan pontjáról, amikor az EMBERISÉG még egészen más értékek szerint élt, és amit mára a sötét kor szinte teljesen eltemetett. Ezért nem kevesebbet szeretne ez a könyv, mint hivatkozási alapot nyújtani a Magyar őskultúrával és ősműveltséggel kapcsoltban, ami nem veszett el, csak bujkált.

S bujdosó a saját hazájában a mai napig…

A fent leírtak egy csomó ember világában hihetetlennek tűnnek.

Nekem néha az hihetetlen, hogy mennyi valóság létezik…

https://magyar-nyelv.webnode.hu/konyvrendeles-eloadas/