VAJON KINEK VAN EREJE FELLÁZADNI A SAJÁT OSTOBASÁGA ELLEN?

2023.08.16

 Amikor a butaság szorgalommal párosul, az hihetetlen károkat tud okozni az emberiségnek. Így volt ez a dogmatikus vallások kérlelhetetlen terjesztésének idejében, amikor Isten nevében terjesztették a sötétséget, és így van ez ma is, amikor ugyanezt teszik a tudomány álarca mögé bújva!

 A dogmákat vakon védők, mindig ugyanabból a buta, korlátolt embertípusból kerülnek ki! Ők lettek a sötét középkorban inkvizítorok, a mai korban pedig véres szájú materialista tudósok! De közülük kerülnek ki az ideális pártkatonák, vagy topmenedzserek is, akik a modern világ legádázabb ál- felvilágosult terjesztő-ügynökei, hiszen a magukévá tesznek, bemagolnak és elterjesztenek bármilyen ideológiát amit sulykolnak nekik, anélkül hogy megpróbálnák megérteni!

 Ők azok, akik a például a materializmust az új idők egyik fő világvallásává tették! Munkásságuk legfőbb jellemzője a céltalanság! Hiszen vallásuk a materializmus alaptétele, hogy a világ véletlenül jött létre, ebből következően teljesen céltalan! – Szükségük is van a céltalanságban való hitre, hiszen, ha tudatába kerülnének a célnak, ami felé a tudtukon kívül irányítják az általuk uralt világot, (ökológiai katasztrófa) rövid időn belül beleőrülnének!

 De mivel az ő hitük minden dolog véletlenszerűségén és vele céltalanságán alapszik, teljes sötétségben töltve az életüket, azt mantrázhatják, hogy az én célom csak a pénz és a hatalom!

 Az már viszont teljes mértékben a modern oktatás bűne, hogy sehol nem említik meg, (lehet hogy nem is tudnak róla?), hogy a pénz és a hatalom, nem lehet cél! Mert a pénz és a hatalom csak eszközök, amik célokat szolgálnak!

 A pénz és a hatalom a példa kedvéért szolgálhatná a tisztességet, a becsületet, és a jó szándékot, s ezzel megteremthetné az ökológiai egyensúlyt, egy Földi édenkertet. Ehhez nem kellene több csak annyi, hogy ez legyen a hatalom gyakorlók, és az anyagi erőforrások birtokosainak a célja!

 De amíg e helyett a pénz és a hatalom, jól láthatóan csak az ego-mániát, a haszonhajhászást, egymás eltiprását, a tisztességtelenséget és becstelenséget szolgálja, addig az önző és aljas célok felborítanak minden egyensúlyt a világban, legyen az egyéni lelki egyensúly, vagy maga a földi lét ökoszisztémája!

 S amikor megérkezünk a célhoz, már hiába mondjuk hogy mi tulajdonképpen nem is ide akartunk jönni!

 Mert a mai emberiség, nyilvánvalóan minden egyensúly felborítása felé, vagyis az ökológiai katasztrófa felé menetel úgy, hogy csak a saját tudatlansága a felelős ezért!

 Lassan úgy tűnik, az emberiségnek ma már csak egyetlen esélye van a túlélésre saját magával szemben:

 Ha minden ember tudatába kerül, és fellázad a saját ostobasága ellen! – De amíg minden és mindenki ellen lázadnunk a saját ostobaságunk védelmében, addig jaj a földi lét minden megnyilvánulásának amivel a "modern ember" nevű lény kapcsolatba kerül…

Juhász Zsolt