SZŐKE LAJOS - A TISZTULÁS KEZDETI LÉPÉSEI

2023.07.05

  Napjainkig bárki ráébredhetett arra, hogy önhibánkból egyre nehezednek a földi körülményeink, s az emberiség komoly válaszút elé került.

 Elérkezett az ideje annak, hogy önnön tökéletességünkbe vetett hitünket mellőzve a magasztosabb világok segítségét kérjük, felfigyeljünk a lelkiismeretünk szelíd hangjára, s felfedezzük a bennünk élő Istent.

 Immár a cél előtt (amely sehová sem vezet) vissza kellene találnunk a saját éteri, asztrális, mentális és krisztusi énünkhöz, amelyekkel millió évek óta össze vagyunk kötve, s amelyek kísérnek bennünket dimenziókon át.

 Alapvető kapcsolatfelvételre, egyfajta Belső Útra, vagy inkább tisztulási folyamatra irányítanám rá a figyelmet, amelyet az elmúlt két évtized alatt sokak kipróbálhattak.

 E lehetőség hitektől független, s ennek részletei minden kultúrkörben fellelhetők.

 A tisztulás kezdeti lépéseit akkor is érdemes kezdeményezni, ha valakinek odahaza a mikrokristály-kapszulák nem állnak rendelkezésre, mert ezek önismereti és egészségügyi szempontból már önmagukban is jelentős eredményt hozhatnak (lásd 1, 2, 3. pontokat).

 Hamarosan közreadjuk mindazt, ami a bolygókkal, vagyis az érzelmeinkkel kapcsolatosan megfogalmazható.

 Előzmények

 Egy átlagos mai ember, aki önmagát a fizikai testével azonosítva a saját pillanatonkénti félelmei és apró örömei között élve önmagát beszűkítette, ennél aligha remélhet többet: ha éhes, akkor eszik, ha álmos, akkor lefekszik aludni, ha szomjas, akkor iszik, ha beteg, akkor orvoshoz megy, ha pedig a sors megengedi neki, akkor összebújik a párjával. Ez egyfajta életvitel, valamiféle "ha adnak fogadd el, ha ütnek szaladj el" állapot, amely legtöbbünk esetében némi biztonságérzettel párosulva elegendő. Az ilyen embert nem érinti meg az a létkérdés, hogy az ember, mint teremtett organizmus nem csupán fizikai testből áll.

 Természetes állapotunk, hogy amennyiben felmerülnek bennünk egyéb kérdések is, ez megteremti egyfajta "tisztulás" lehetőségét, mely végtelen sorozattal Embertől Istenig terjedhet. Meglehet, hogy (szükségszerűen) megpróbálkozunk a testi érzeteink üzeneteire felfigyelni, s ez már az érzékszerveink, azaz: az éteri auránk felségterülete. Ha pedig ez az odafigyelés vagy befelé fordulás némi elkötelezettséggel párosul, megérinthetjük az érzelmi dimenziókat, ez pedig az emberi asztráltestünkkel, asztrális énünkkel azonos, s ez már egyértelműen nem földi dimenzió. S idővel ezen a szinten bennünk a tisztulás igénye éppen olyan fontossá válik, mint az evés, ivás, alvás, s embertársaink között forgolódva mi már ezek után elkezdünk a közös összemberi energiamezőben tevékenykedni, ez pedig ettől kezdve felelősséggel párosul, mivel egyúttal folyamatos energiacserét jelent minden élővel, jó és rossz értelemben is. S ettől kezdve részeseivé válunk egy életünk végéig tartó folyamatnak, s egyáltalán nem mindegy, hogy energetikailag mi magunk mit adunk át önmagunkból a társainknak, illetve pillanatonként mit veszünk át tőlük.

 Fontossági sorrendben tehát a legfontosabb az éteri és asztrális energiatartalmunk folyamatos ellenőrzése és tisztítása.

 Helyénvaló e folyamatot ráhangolódó alapimádsággal kezdeni.

 Alapimádság szükség szerint, saját érzeteinket figyelembe véve (változó tényező, mely 5 percig, de akár 30 percig is eltarthat). Ezt követi az éteri aura, vagyis a földi érzékszerveink megszólítása.

 Örökkévaló szeretet, ki elveszed a világ bűneit, áldott legyen a Te neved.

 Szent nevedben Isten áldását kérem a bennem lévő ahrimáni (éteri) energiák átformálására.

 E tisztulás szintúgy akár 15-20 percig is eltarthat. Ezek után szólítsuk meg az érzelmeinket.

 Örökkévaló szeretet, Szent nevedben Isten áldását kérem a bennem lévő luciferi (asztrális) energiák átformálására.

 E tisztulások részletei időigényesek, e kérés részleteire szintén érdemes 10-15 percet szentelni, de egy idő után legtöbbünk érzékelni képes, hogy hol tart a tisztulás folyamata. Természetesen amennyiben e tisztulás közben az illető bemozdul, mozgolódik, mindannyiszor e tisztulást ismételten kérnie kell.

 S ha valakinek odahaza a mikrokristály-kapszulák nem állnak rendelkezésre, a tisztulás imént részletezett kezdeti lépéseit akkor is érdemes elvégezni, mert ezek önismereti és egészségügyi szempontból már önmagukban is jelentős eredményt hozhatnak. Mindazoknak, akik emberekkel foglalkoznak, a tisztulás eme fázisait (lásd 1, 2, 3. pontokat) naponként szükséges lenne alkalmazniuk.

 Az e fejezetben jelzett őserők az érzelmeink formálódásán keresztül hatnak ránk. A maguk tisztaságában szinte sohasem fordulnak elő, de különböző arányokban mindegyikünkben mindegyikük jelen van.

 Jelenvalóságukat és pillanatonként változó arányaikat a tudattartalmunk és vállalt életfeladataink szabályozzák. Részletes felsorolásukat megelőzően értenünk kell, hogy ők a négy őselem irányadó befolyása alatt állanak. E négy őselem, vagyis a Tűz, a Víz, a Levegő, és a Föld őselem – melyek hajdanában tanúi voltak Földünk ősállapotának –, ma már szintúgy bennünk az érzelmi állapotaink formálását végzik, vagyis természetes, letisztult állapotukban immár nem lelhetők fel. Tehát karakterjellemzőik a mai tűz-, víz-, levegő-, földelemekkel nem azonosak. Éppen ezért e tájékoztatót velük kell kezdenünk. Ők időtlen idők óta az asztrális energiamezőkben próbálják embervoltunkat helyes irányba terelni.

 Őselemek

 Minél inkább igényeljük Őket, annál inkább hatnak. A Semmiből is felgerjeszthetők, s ha Rájuk irányul a Figyelmünk, hatásaikban Istent közvetíthetik az Ember felé. Ők, mindannyian a SZERETET energiái; akik egyedi és igen komoly funkciókkal bírnak. Ők azok, akik Életterületeket jelölnek. Az Őselemek mára nem élnek közöttünk. Hajdan, abban az időben volt dolguk a Földön, amikor még az ősóceánok felett az őslégkör gomolygott, s a repedt földkéregből lávát ontott a Föld. Nem élnek közöttünk, de Ember által bármikor mozgásba hozhatók, s a legkonkrétabban képesek a tudomásunkra hozni, hogy az Életben, s a legszemélyesebben, mely életterületeken követünk el huzamosabb ideje hibákat!

 Az ANGYALOK Világa éppen ebben képes segíteni. Ide tartoznak az általunk alig ismert őselemek is, pedig velük jóban lenni nagyon is érdemes. Karakterkészletük akkor bontakozik ki igazán, ha egymást követően mind a négyük véleményére kíváncsiak vagyunk. Érdemes tehát őket egymást követően, kézben tartva végigpróbálni, bár ez hosszabb időt is igénybe vehet. Segítségükkel a pillanatnyi eltérések rendeződhetnek.

 A Vízözönt követő sumér-magyar korban INNANNA volt a nevük, az arámi-magyarok (Kám, Kus, Kánaán, Nimród ősi népe) Babilon előtt az "ANGYAL" elnevezést adták nekik, s ezt az elnevezést az esszénus-közösség híven megőrizte, s Jézus Krisztusnak ily módon adta tovább.

 TŰZ ŐSELEM

 Az alkotás, a tervezés, a teremtő erő, a jövőtervezési készség angyala. A leghívebben felhívja a figyelmünket arra, ha ez az Erő túlságosan sok bennünk, s főként arra, ha ugyanez az Erő bennünk hosszabb ideje nem éri el a kívánt mértéket, azaz: kevés.

(Meglehet, hogy pl. valaki egy évtizede csupán azért beteg, mert a Tűz Őselemet képtelen önmagában megvalósítani. Ha ezt megtenné, még abban az órában elmúlhatnának a problémái).

 Mára ezer és ezer ember igazolta vissza, hogy ezen angyali világgal a közvetlen kapcsolatteremtésre bárki képes lehet. Annál is inkább, mert Általuk a saját Érzelmeink üzennek nekünk.

 Honnan tudhatom, hogy bennem a tűz őselem sok-e avagy kevés?

 Ha valakiben a Nap, napság sok, feltehetően abban a tűz őselem is sok. Ha ez van és a tűz jelez, akkor sok a terv, de a megvalósításhoz kevés az akarat. Ez fordítva is igaz, ha a tűz kevés, akkor a Nap is kevés.

 VÍZ ŐSELEM

 A Magasztosabb Világokkal, az Égi Birodalommal való kapcsolatteremtési készséget jelzi, s híven mutatja akkor is, ha sok, akkor is, ha kevés, s főképpen azt képes érzékeltetni, ha a Magasabb Valóságokra, azaz: az intuitív agyféltekére való ráhangolódás képessége nem üti meg a mértéket.

 Akiben kevés, abban feltehetően holnap is kevés lesz. Lassan módosul. Megvalósítása: életmű, mely nem kis elszántsággal párosul. Amennyiben a karaktered erőteljesen ezoterikus, az esetben célszerűbb, ha a földi dolgokkal is foglalkozol. Sok-sok törekvő társunk tévúton jár ezt illetően, gondolván, hogy ez az utolsó inkarnációjuk, mert ők már oly annyira tökéletesek.

 LEVEGŐ ŐSELEM

 Megmutatja, hogy tudunk-e lazítani, adunk-e magunknak szabadságot, szabadidőt. Ritkán áll módjában jelezni, ha e készség bennünk sok, de nyomban segít, amennyiben visszaélünk földi testünkkel, s bennünk e készség csekély mértékű.

 Annál inkább jelez, minél erőteljesebb az üzenet, hogy változtatnunk kell önmagunkon. Ha sűrűn jelez, nem az a megoldás, hogy gyakrabban fogjuk kézbe a kapszulát, hanem meg kell próbálkoznunk az élethelyzeteinken és szokásainkon változtatni. Ez viszont valamennyi őselemre igaz.

 FÖLD ŐSELEM

 A racionalizálási készségünket figyeli, s megmutatja, hogy amit elméletben megterveztünk, a gyakorlatban képesek vagyunk-e megvalósítani.

 (E késztetés hazánkban a nőknél – sajnos – túlteng, míg a férfiak esetében nem üti meg a kívánt mértéket).

 Ha kevesebbet tervezel azt sikeresebben megvalósíthatod, ha semmit nem tervezel, az sem megoldás. Ha valaki csak a túlélésre tervez (egyik napról a másikra élve), az hiábavalóan fogdossa a kapszulát.

 A négy őselem angyala nem csupán figyeli eme életterületeket és ezen élettani, testi-lelki funkcióinkat, kezdeményezéseinket, hanem jelentősebb eltérések (hiány vagy többlet) esetén, jelzésképpen, Ők maguk is betegítenek, hogy időben észhez térítsenek bennünket.

 Az őselemek (nem azonosak a mai elemekkel) mindazok a karakterek, amelyek számunkra az emberi életterületeket, viselkedési mintázatokat közvetítik felénk. A négy őselem finomenergiáját egymást követően, következetesen érdemes végigpróbálni és vizsgálni, mivel ez egy alapvető tisztulási folyamat részét fogja képezni. Éppen emiatt külön-külön egyikük sem értelmezhető.

 AZ ŐSELEMEK FINOMENERGIA-KAPSZULÁINAK BEAZONOSÍTÓ SZÍNJELÖLÉSEI:

 Tűz: PIROS kupak és JELÖLETLEN az alja

 Víz: FEHÉR kupak és PIROS beazonosító szín

 Levegő: KÉK kupak és JELÖLETLEN az alja

 Föld: ZÖLD kupak és KÉK beazonosító szín

 Szőke Lajos

Forrás és további információ: 

www.szokelajos.extra.hu

Szőke Lajos könyvei: www.szokelajos.extra.hu/szoke-lajos-konyvei

Mikrokristály-kapszulákról, szemüveg-neutralizálókról, hanganyagról bővebben itt olvashat: https://www.szokelajos.extra.hu/magas-eg-ajandeka...

Információ: Polgár Éva 

www.szokelajos.extra.hu/kapcsolat