PATAKI ANTAL – ÚTON A SZERVES TÁRSADALOM FELÉ

2023.06.24

 Agykutatók szerint az ember, másodpercenként 400 milliárd bitnyi információt dolgoz fel, de ebből mindössze 2000 bitnyit tudatosít! Azt is megállapították, hogy azok az információk tudatosulnak, amelyek egybeesnek az adott személy meggyőződéseivel. Ebből az is következik, hogy annak a szabályrendszernek, ami szerint az ember él, nagyon nagy jelentősége és hatása van arra, hogy az adott emberben mely információk tudatosulnak, és ebből kifolyólag a döntéseivel milyen valóság megteremtéséhez járul házzá! Kimondhatjuk, hogy emiatt az erkölcsnek és a hitnek (vagyis a világról magunkban kialakított képnek!) valóságteremtő ereje van, merthogy alapvetően ez a beérkező információk szűrője.

 Azzal, hogy az ember felfedezte, hogy ő maga és a Forrás egylényegű és egymástól elválaszthatatlanok, rá kell, hogy ébredjen a saját felelősségére!

 Minden embernek hatalmas felelőssége van abban, hogy milyen értékrend szerint éli az életét és hozza meg a döntéseit!

 Ugyanakkor kijelenthetjük, hogy minden földi hatalom az ember döntéseiből fakad!

 Ezek alapján el kell érnünk, hogy a hitrendszerek és a dogmák helyébe, amik a mai hibát-hibára halmozó társadalmat irányítják, egy teljesebb tudás kerüljön! Ez az út, egy valódi, a létezéssel harmóniában élő, szerves társadalom felé vezet!

 Mert a " Szerves társadalom" az embereknek az a nagyobb csoportja, amelyik az általa lakott élettérben minden élő és élettelen létező kiteljesedésével összhangban szervezi meg és támogatja a közösségei működését, úgy, hogy az minden létező legjavát szolgálja.

 S hogy mikor érkezünk meg a " Szerves társadalom" eszményéhez?

 Tapasztalat, hogy minden lény itt a Föld bolygón, csak oda érkezhet meg, ami felé elindul...

 Egy beszélgetés Pataki Antallal, a Szerves Társadalom egyik megálmodójával:

Forrás és további információ:

https://szervestarsadalom.info/