PATAKI ANTAL - KI A MAGYAR?

2023.07.28

 A "Ki a magyar?" kérdésre adhatunk "felszínes" és a lényeget jobban megmutató, "alapos" választ is. A felszínes válaszok is tartalmazhatnak sok igazságot, de a "mélységi tartalom" kifejtése nélkül nem kaphatunk valós képet a magyarság szerepéről, lényegéről. Honlapunk a "mélységi tartalom" kifejtésére tesz most rövid kísérletet.

 Szkíta-hun-avar-magyar őseink világképe a Teremtett Világ egységéről szólt. Azt tartották küldetésüknek, hogy a Természetes Rend folyamatos fennmaradását segítsék elő. A Természetes Rendben minden teremtmény egy és ugyanazon szabadsággal rendelkezik, és tisztában van azzal, hogy egy sokkal nagyobb "egység" szerves részeként létezik. Ez a szóban forgó szabadság nem mást jelent, mint azt, hogy minden teremtménynek jogában áll a saját ütemében kiteljesednie. Ez a legtökéletesebb szabadság! (Gondoljunk bele, ha ettől megfosztanak valakit, akkor az máris valaki elvárásai szerint él…) Ez a szabadság azonban határozottan azt is jelenti, hogy a saját szabad akaratát mindenki csak addig alkalmazhatja, amíg azzal mások szabad akaratát nem korlátozza.

 A magyar azt is tudja, hogy a Teremtett Világban egymással ellentétes irányba ható erők működnek, ezek közül a szétesés (entrópia) az egyik legmeghatározóbb: a Teremtett Világban mindig minden a legalacsonyabb energiatartalmú állapot elérésére törekszik, és ez a rendezetlenség állapota. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy minden rendszer azonnal elkezd a rendezetlenség irányába mozdulni, vagyis elkezd szétesni, ha a létrehozója nem fektet be állandóan energiát az összetartásáért. Az általunk megteremtett rendszerek fenntartására kifejtett energia az ÖNVÉDELEM, ami a folyamatos szétesés ellen hat. A magyar tehát azt is tudja, hogy amit a tudásával és a munkájával létrehozott, azt folyamatosan oltalmaznia is kell. Ennek az oltalmazó tevékenységnek ugyanúgy folyamatosan működnie kell, mint ahogyan folyamatosan zajlik a szétesés folyamata is.

 A fentiek miatt a szabadságunk önkéntes korlátozását és az önvédelem folyamatos működtetését állandóan és tudatosan művelnünk kell a Teremtett Világ normális működésének fenntartása céljából.

 Szerintünk a XXI. század elején az a magyar, aki felismeri, hogy a fenti világképet újra kell tanulnia és ezek szerint kell átalakítania a saját életét. Nem csak a nemzetünknek, hanem az egész Földnek is nagy szüksége van erre!

Pataki Antal

Forrás további információ:

https://szervestarsadalom.info/