PATAKI ANTAL - HOGYAN VÉGTELEN AZ UNIVERZUM?

2023.06.14

 Azt feltételezem, Kedves Olvasó, hogy ezen talán már Ön is elgondolkodott… Hogyan lehet az, hogy valaminek nincs vége? Még ha el is hiszem azt, hogy az Univerzum végtelen, akkor sem tudom felfogni…

 De térben végtelen csak, vagy az időben sincs vége, azaz időtlen is-e? De hogyan lenne időben és térben végtelen, ha a materialista tudomány azt mondja, hogy volt az a bizonyos Ősrobbanás, ami előtt semmi sem volt, de utána meg rögtön minden? De mi robbant, az honnan volt és mi indította be a robbanást, ha még semmi sem volt azelőtt? Honnan vannak azok a törvényszerűségek, amik alapján működik minden?

 Azt hiszem, ezen a vonalon semmit sem érthetünk meg! Azt javaslom, hogy járjuk körül ezt a témát egy teljesen más alapról!

 A régi tanítások arról beszélnek, hogy "minden egy", hogy az anyag csak illúzió, csak a tudatunk kivetülése. Arról is beszélnek, hogy az "igaz valónk" létezése örök és megsemmisíthetetlen, és arra is tanítanak, hogy a tér és az idő nem számít, mert végső soron csak az állandó fejlődésünk és a tapasztalatok, főleg az érzések számítanak. Azt is megemlítik a régi tanítások, hogy a Teremtésben végtelen számú lehetőség van megteremtve ("előre bekészítve"), hogy az adott pillanatban több lehetőség közül választhassunk, vagyis azért, hogy megízlelhessük a "szabad akarat", végső soron a "szabadság" ízét. Ezeket az információkat figyelembe véve már felcsillan valamiféle logika a dolgokban…

 A legújabb tudomány, a kvantumfizika is valami ilyesmi világ-felépítést tár elénk. Az atomok alatti szinten, ahogy az egyre kisebb méretű részecskék közé merülünk, egyszer csak azt vesszük észre, hogy nincs is semmi, nincs is anyag! A legkisebb, még érzékelhető-vizsgálható anyagi részecskék helyzetét meg már nem is lehet meghatározni, mert ezen a szinten csak valószínűségek léteznek, sőt, egyszerre ott is van meg nincs is ott ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben egy bizonyos részecske (lásd: kettős rés kísérlet)!

 Talán, ha azt feltételeznénk, hogy a kvantummezőben meglévő végtelen lehetőségek halmazát "fordítjuk le" az emberi értelmünkkel az Univerzum térbeli és időbeli végtelenségének, akkor meglehet, hogy nem is kellene azokat a kérdéseket feltennünk, amiket ennek az írásnak az első két bekezdésében felidéztünk…

 Az anyagi világ ekkor valóban csak illúzió, és a kvantummező végtelen lehetőségei a korlátlan szabadság illúzióját is lehetővé teszik az által, hogy magát az Univerzumot is - ahol látszólag cselekszünk- időtlennek és végtelennek véljük…

 Talán ÍGY végtelen az Univerzum…

 Tatabánya, 2023. június 8.

 Pataki Antal 

Forrás további információ: 

https://szervestarsadalom.info/