MIRE TANÍTHAT A BETEGSÉG?

2023.10.06

A materialista tudomány szerint mint minden, a betegség is véletlenül jön, csak testi tünet, így nem érdemes azon gondolkodni, hogy van e lelki oka, hisz lélek sem létezik. Ezzel szemben van már jó néhány LELKI-ISMERETES orvos, aki felvállalja a LELKI-VAKSÁG elleni harcot, és azt állítja, hogy tapasztalataik alapján, minden betegség mögött ott van a LELKI ok, vagyis a rossz LELKI-ISMERETBŐL fakadó negatív érzések, amik nyitottá teszik a testet a betegségre.

Szőke Lajos a LÉLEK egyik nagy ismerője ezt írja erről:

Betegségeink a Lelkünk üzenetei az EGO erejének, (az Ész logikájának), amennyiben nem a dolgunkat végezzük, amely miatt a földi világba születtünk. Akkor nem a "dolgunkat" végezzük, ha a születésünk előtt elhatározott és a Lelkünk által jóváhagyott Feladattervünk helyett az EGO erejével, (pl. félelmeinkkel és vágyainkkal), e Feladattervvel ellenkező irányba nyomakodunk.

Jelzésként ekkor iktatja be Lelkünk a betegséget. A betegség a felnőtt világ "kiváltsága", döntéseink felelősségének egyik terhe, hiszen az Ember nem betegségre, s fájdalomra született. Betegségeink mértéke az eltévelyedésünk mérőszáma is; minél betegebbek vagyunk, annál egyértelműbb a jelzés, hogy eltértünk a születésünk előtt, általunk jóváhagyott Isteni Élettervünktől.

A gyermek még Angyal, vagyis Bűntelen. Minél kisebb, annál inkább igaz ez. Betegségei tehát elsődlegesen a hozzájuk legközelebb állók eltévelyedéseit jelzik, de ebből sokat tanul a felnőtt környezet és a társadalom is. Léteznek "hozott", karmikus betegségek is, melyek többszáz éves, nem megoldott problémák jelzésére utalnak.

Az orvos csupán a tüneteket tünteti el, a Lelkünk üzeneteit teszi láthatatlanná, (mintha a postás nem adná át nekünk a számunkra érkezett levelet).

Földi Ész azonban a Lelkiségünket képtelen kijátszani, mert ha orvoshoz és tablettához fordulunk, s a Lélek üzeneteit ezek "tönkreteszik", a Lelkünk előkészít egy másik betegségjelzést, s ismét érkezik az Üzenet.

De létezik gyógyító orvos is! Aki megmondja, hogy igazából bennünket az érzelmi, lelki problémák, "stresszek" tettek beteggé, s gyógyulni csak akkor fogunk, ha a lelki, érzelmi gondjainkat megoldjuk.

Létjoga – ideiglenesen – csak a "prompt", hirtelen bekövetkező balesetek, életet veszélyeztető sérülések gyógyításának lenne. Az operációk millióinak erőltetése hatalmas üzlet, akárcsak a gyógyszeripar.

Az átlagorvos sajnos egy erőltetett, de igen keresett piacgazdasági termék (és ezért pénzforrás) kereskedősegédje, de lehet, hogy mesterembere. Ez a termék: a "gyógyszer". Vakmerő, Égbekiáltó, aljas módszer gyógyszeripari termékeket, mint a "legjobb jót", reklámozni.

A régebbi korok pápaszemes "doktorbácsija" legalább úgy tett, mintha tenne valamit. Az idő gyorsulása miatt, ma ezt már mellőzik, s immár az emberi világ is eléggé be van csapva; a többség már nem is óhajt gondolkodni.

Kínjában "a falat kaparja" a Lélek, amikor mi reménykedve lessük egy egy "szövetmintavétel" eredményét. Tudjuk mi ez? Az orvostudomány az Élet Metamorfózisának Goethe szerint megfogalmazott áldásos megfigyelése helyett a Halál tanulmányozására rendezkedett be.

S mi Boldogok Vagyunk, ha a "Szövetmintavétel" eredménye optimális, azaz; ha a belőlünk kivágott, kivett Élő Sejteket a mikroszkópi vizsgálatokhoz már megölték, s azok váltig hasonlítanak egy hullából kiszedett hasonlóan halott sejtállomány sajátosságaihoz, akkor mindenki boldog. Figyelj! Nem furcsa ez?

Ha EZ a személyes betegség, akkor mi a járvány?

Személyes "betegségünk": a Lelkünk üzenete, az EGO - nk erejének.

A járvány egy következő SZINT; egy komolyabb megnyilvánulás, egy átfogóbb tudatosság jelzése:

A járvány a Föld - Anya, s az Élő Bioszféra - Lény üzenete, minden embernek.

Ha az Élő Bioszféra üzen, mert "nem jól" végezzük emberi dolgainkat a Földön, akkor az Üzenete: erdőpusztulás, zúzmara fagykár, időjárási anomáliák, járványok, stb.

Amennyiben Föld - Anyánk üzen, (mert valamely nagy hibát, emberi mulasztást vagy túlkapást követtünk el), akkor Üzenete: földrengés, tengerrengés, szökőár, vulkánkitörés, stb.

S az Ember ezeket az Üzeneteket vagy megérti, s változni, változtatni próbál, (viselkedésén), amennyiben pedig nem; akkor egyre súlyosbodó földi körülmények között találja magát.

Ajánlott irodalom:

www.ezvankiado.hu

Egészség a fizikai halhatatlanság felé (7. füzet)

www.ezvankiado.hu

Orvostudomány a feje tetején

Ruediger Dahlke: Békés táplálkozás

Kína-tanulmány (T. Colin Campbell, PHD - Thomas M. Campbell II., MD)

(Londonban természetgyógyász képzésben kötelező olvasmány).


Forrás és további információ: 

https://www.szokelajos.extra.hu/tartalomj