MI VOLT AZ IGAZI SZÁNDÉKA ANNAK AKI FELTALÁLTA A PÉNZT?

2023.12.19

Minden emberi gondolat és cselekvés mögött ott van a szándék! A mai ember sokszor észre sem veszi, de szándék határozza meg, hogy az elvetett cselekvésmag, milyen termést fog hozni. Például ha tudnánk, hogy mi volt az igazi szándéka annak aki feltalálta a pénzt? - Biztos hogy jobban megértenénk azt, hogy miért olyan az a világ amit a pénz ural.

A pénzt egyébként egy egyiptomi beavatott főpap találta fel, aki egy nagyszabású, szó szerint nagy tömegeket mozgató építkezés vezetője volt akkoriban. A munkát rabszolgák végezték, akikkel hiába bántak egyre jobban, egyre több volt a lázadás, és ez katasztrofálisan hatott a hatékonyságra.

Így az építést vezető nagyon intelligens főpap, elvegyült közöttük és rájött, hogy a munkához való hozzáállást kell megváltoztatni. Mert az embernek természetéből adódóan, hiába van mit enni, hiába van tető a feje felett, ha nincs szabadsága, inkább megszökik, éhezik és ázik, vagy fellázad, harcol és meghal, csak azért hogy szabadnak érezhesse magát. Így a rabszolga tömegeknek, meg kell adni a szabadság illúzióját, és sokkal jobban és hatékonyabban fognak dolgozni.

A főpap miután a szándékát kikristályosította, egyik napról a másikra szélnek eresztett minden rabszolgát!

Ezzel egy időben önkéntes munkásokat kezdett toborozni, akik a munkájukért, kis faragott vényeket kaptak, amit a papoknál be lehetett váltani élelemre, italra, szállásra, ruhára, és egy idő után mindenféle csecsebecsékre is.

Az első és legjobb munkások az addigi őrök voltak, akikre szintén nem volt a továbbiakban szükség, de ők voltak a legerősebb és legfegyelmezettebb, vagyis a legjobb munkaerő. A rabszolgák először szétszéledtek, de nem kellett sok idő, és már versengtek azért, hogy a nagyszabású építkezésen dolgozzanak, hogy minél több anyagi javakra cserélhető faragott vényt összegyűjtsenek.

A pénzkibocsátás privilégiuma így vált az anyagi javak és emberek feletti, "szinte korlátlan hatalommá", de a szándékba ami létrehozta, bele van kódolva a végeredmény, ami nem más mint a rabszolgatartás! Így akinek az élete csak a pénz korül forog, önkéntes rabszolga, a pénz létrehozójának a szándék szerint!

A pénznek persze csak annyi hatalma van feletted, aennyivel felruházod, ennek megfelelően az emberek nagy része már ISTENI rangra emelte a pénzt!

Így az emberiség nagy része, a pénz nevű istenség nevében, háborút visel a földi ökoszisztéma több millió éves egyensúlya és vele minden rajta lévő élet ellen.

Ennek a háborúnak ma a hazug neve: szabad verseny!

Azért hazug ez a név, mert ennek a versenynek még véletlenül sem az a célja, hogy bárki aki beszáll szabad legyen, hanem pont az ellenkezője! Hiszen minden résztvevő önkéntes rabszolgává válik, aki a valódi rabszolgáktól követelhető minden teljesítményt felülmúlva, éjt nappallá téve robotol!

Aki mégis győztesnek érezheti magát profit isten szolgájaként, az csak az egománia és a hatalomvágy! Ezért ők profit isten arkangyalai, akik a jóérzések megöléséért, és a logikus gondolkodás kiiktatásáért is felelősek. Velük válik a pénz és profit isten, vad és legyőzhetetlen démoni istenséggé, minden élet és egyensúly eltiprójává, ahol a jelszó: tisztelet a bevételnek, ezért nem tehet kivételt senkivel, kivétel nélkül rabszolgává tesz és kizsigerel mindenkit aki csak érte dolgozik!

Háború ez ami elpusztít mindent, s jaj a földi lét minden formájának ami az útjába kerül. Mert ez a háború az ostobaság és a szűklátókörűség védelmében, a valódi szabadság és az egyensúly ellen folyik!

Amíg a résztvevő rabszolgákban fel nem ébred a gyanú, hogy át vannak verve, és csak egy rég letűnt idő papjának a szándéka szerint teszik a dolgukat...

Juhász Zsolt