MÁR MAGA AZ HOGY LÉTEZIK TUDOMÁNY, ELLENTMOND A MATERIALIZMUS ALAPESZMÉJÉNEK...

2023.04.03

 A modern oktatás, mégis futószalagon gyártja a csak az anyagban hívő embereket, akik szerint a felvilágosult tudományos gondolkodás eredménye a materializmus. Ezen emberek meg vannak győződve arról, hogy ők az igazság és a racionalitás vitéz védelmezői, a délibábos Isten és anyagon túli világ hívőkkel szemben.

 A probléma ezzel csak az, hogy nincs egyetlen tudományág sem, amiből le lehetne vezetni a materializmus alap eszméjét, miszerint a világ véletlenül jött volna létre. Hiszen már maga az hogy van tudomány azt jelenti, hogy van mit megismerni, rendszerezni, s ahogy a tudományok fejlődnek egyre jobban kizárjuk a véletleneket.

 Nézz körül! Az összes tudományág lényege a világban fellelhető értelem és rend feltérképezése!

 ‒ Például a fizika világát a véletlenek irányítják?

 ‒ Nem, a fizikai világ szigorú törvények alapján működik.

 ‒ Az élőlényeket a véletlenek irányítják?

 ‒ Nem, minden élőlényt céltudatosság vezérel.

 ‒ Magát az életet a véletlenek irányítják?

 ‒ Nem, az élet céltudatossága, maga a természetes egyensúlyra való törekvés és az evolúció!

 A lényeg, hogy itt nincs egyetlen kósza elektron sem, amelyik ahogy esik úgy puffan módon tenné a dolgát! Éppen ezért abban hinni hogy van véletlen, ugyanúgy hit kérdése, mint abban hinni hogy van Isten.

 De ugyanakkor ami szembetűnő, hogy minden tudományág legfőbb törekvése, hogy egyre kevesebb teret hagyjon a materializmus alap eszméjének, annak hogy itt bármi megtörténhet véletlenül...

Juhász Zsolt