LAÁR ANDRÁS - MINDEN ISTEN

2023.05.29

  Ha egyszer minden istenhívő vallás végső igazságként az "Egyisten" fogalmát tételezi (keresztény, zsidó, iszlám, de végső soron a hindu is), akkor nem logikus-e azt gondolnunk, hogy mindegyik ugyanarra az "Egy"-re gondol?

 Miért tételezne fel egy Egyisten-hívő vallás egy másik Istent, az Egy mellé, ha egyszer ő maga abban hisz, hogy az Isten: Egy?

 Önmaga hitét cáfolná azzal, ha azt állítaná, hogy a másik vallás, egy Másik Istenben hisz! Honnan kerülne elő hirtelen egy Másik Isten, ha valójában csak Egy van?

 Ugyanakkor ezek a vallások, ezzel az igazsággal párhuzamosan, azt is tanítják, hogy ez az egy Isten Önmagából, Önmagát megsokasítva hozta létre a Világot. Ez a sokaság azonban megmarad végső soron egynek, hiszen az Úr átfogja, Önmaga körén belül tartja a Mindenséget. Ő mindenben ott van, és ebből is következő módon, ez a Minden… Őbenne van. Ezt az eszmét domborítja ki egyébként, az az Istenről alkotott kép is, hogy Ő megjelenik Háromság formájában.

 A kereszténységben Atya – Fiú – Szentlélek, a hinduizmusban pedig Visnu – Brahmá – Síva képében. Ha ezt meg lehet érteni, hogy az Egy tud lenni Három is, miközben megmarad Egynek, akkor már csak egy lépés azt megérteni, hogy az Egyisten-hívő ember, bárhány Istenformában is látja meg az isteni Lényeget, számára valójában ezek mindegyike, az Eredeti Egynek a különböző megjelenése. Aki ezt látja, az nem ütközik meg semmilyen, általa eddig nem ismert Istenformán.

Laár András