LAÁR ANDRÁS - MIKÉPPEN GONDOLOK ISTENRE?

2023.09.22

 Miképpen gondolok Istenre, és az istenségekre? Az istenségek a Legfelsőbb Istennek, az isteni hatóerői. Ha abból indulunk ki, hogy a Legfelsőbb Önmagából hozta létre, és tartja fenn az egész Létezést, ezen belül ezt az Univerzumot is, amelyben élünk, akkor láthatjuk, hogy ezt egy hierarchikus rend segítségével teszi. 

 Például, ugye van az általunk ismert Világegyetem, ahol a mi bolygónk a Föld, egy Naprendszerben kering. Ennek az Ura a Nap. A Nap egy istenség. Ám a Nap a Naprendszerrel együtt, a Galaxis részeként, a többi nappal együtt (akik szintén istenségek), és az általuk fenntartott naprendszerekkel együtt, kering a Galaxis központja körül. Ez a központ szintén egy istenség, nevezzük, mondjuk Galaxistennek. Galaxisten viszont a többi galaxis istenségével együtt a Metagalaxisten fennhatósága alá tartozik, aki önmaga köré gyűjtve a galaxisokat, azok keringését irányítja. És így tovább… 

 Ez csak egy nézete az isteni hierarchiának. Mert úgy is szemlélhetjük a dolgot, hogy az Élet, elemek egymással történő játékából áll. A négy őselem, a Tűz, a Víz, a Levegő, a Föld, és közös eredetük az Éter kölcsönhatása révén létezik minden. Ezek az elemek szintén felfoghatók, mint istenségek, hiszen intelligenciájuk, és hatalmuk van, amelyet gyakorolnak is. Vagy nézzük Földanyát! Önálló élettel rendelkező, teremtő és fenntartó lény, mindnyájunk Ősanyja. Ő is istenség. De a többi bolygó is a Naprendszerben, szintén isteni teremtő, fenntartó, és lebontó erővel rendelkező istenség. Ám mindegyikük fölött áll a Legfelsőbb Isten, akit nevezhetünk Allahnak, Jehovának, Krisnának, Visnunak, Nagy Manitunak, vagy Atyának, vagy Eredeti Egynek, vagy Forrásnak, vagy Bárminek, Ő mindegyik név mögött ott áll, és hajlandó mindegyik név köntösében számunkra megjelenni, úgy hogy Ő valójában felfoghatatlan, és megérthetetlen, túl van minden fogalmon, és behatároló elképzelésen.

 No, ezért nem érdemes, nekünk embereknek Istenről vitatkozni!

 Örüljünk, hogy élünk! Nemhogy még azon kelljen vitatkoznunk egymással, e rövid idő alatt, amíg életünk tart, hogy kinek van jobban igaza, miközben a Legfelsőbbről vélekedik! Olyan pitiáner dolog ez. Hát nem mindegy, hogy ki milyen névvel illeti az Istent? Hiszen Isten magasan fölötte áll a neveknek! Nem lehet Őt egy névvel sem lehatárolni! Isten az eredete az összes névnek is…