JUHÁSZ ZSOLT - AHOGY NŐ A TUDATOSSÁG, EGYRE KEVESEBB LESZ A VÉLETLEN

2023.11.05

 A modern oktatás futószalagon gyártja a csak az anyagban hívő embereket, akik felvilágosult tudományos gondolkodás eredményeként tekintenek a materializmusra. Ezen emberek meg vannak győződve arról, hogy ők az igazság és a racionalitás vitéz védelmezői, a délibábos teremtés és anyagon túli világ hívőkkel szemben.

Ugyanakkor nincs egyetlen tudományág sem, amiből le lehetne vezetni az alap eszméjüket, miszerint a világ véletlenül jött létre.

Hiszen az összes tudományág lényege a világban fellelhető értelem és rend feltérképezése, és ahogy a tudományok fejlődnek egyre jobban kizárják a véletleneket.

‒ Például a fizika világát a véletlenek irányítják?

‒ Nem! A fizikai világ matematikai képletekkel leírható törvények alapján működik!

‒ Az élőlényeket a véletlenek irányítják?

‒ Nem! Minden élőlényt az élettől kapott céltudatosság vezérel!

‒ Magát az életet a véletlenek irányítják?

‒ Nem! Az élet céltudatossága, maga az evolúció, vagyis a fejlődés!

 A lényeg, hogy itt nincs egyetlen kósza elektron sem, amelyik ahogy esik úgy puffan módon tenné a dolgát! Éppen ezért abban hinni hogy van véletlen, talán sötétebb vakhit, mint abban hinni, hogy az egész létezés mögött van egy tervező, szervező elv. Hiszen minden tudományág legfőbb törekvése, hogy egyre kevesebb teret hagyjon a materializmus alap eszméjének, annak hogy itt bármi megtörténhet véletlenül...

Juhász Zsolt