INDIA BÖLCSESSÉGE - ŚRĪMAD BHĀGAVATAM (RÉSZLET)

2024.01.16

FOHÁSZ A LEGFŐBB ODAADÁSÉRT

E világban minden entitás, minden tudás, hit, tett, lakhely, boldogság, étel és miegymás a három guna (sattva, rajas, tamas) keveréke és [ezek túlsúlyától függően] háromféle lehet a kimagasló, a középszerű és az alsóbbrendű besorolásnak megfelelően. Ám a közvetlenül Hozzád kapcsolódó tettek és entitások, a Templomaid és az Imádatod túl vannak e gunákon. Ezek segítségével gyorsan tökéletességre jutok [és megszabadulok]. (1)

Ó, Uram!

Elmémet Reád rögzítve minden tettemet Neked szentelve boldogan élek ezt követően. Ellátogatok a szent helyekre, ahová a híveid mennek, vagy ahol egykoron éltek.

Egyformán tekintek majd rablóra és brāhmanára, valamint az állatokra. Levetkőzve a nem kívánatos [mentális] attitűdöket - mint a vágy a tiszteletre és a megvetés kerülése, az ellenségesség vagy a féltékenység és a többi -, add, hogy minden létezőben Téged imádjalak! (2)

Így folytatom az Imádatodat minden entitásban, amíg meg nem mutatkozik számomra világosan, hogy minden Te vagy.

És amikor ezáltal [az odaadás útját követve] az azonosság tudása felvirrad hirtelen, úgy járok majd [a létezés egyetlen voltát felismerve], hogy teljesen azonosulok Veled. Ó, Uram! Aki egyszer elindult az odaadás útján (Bhāgavata dharma), az többé nem veszhet el. Ezért, ó, Uram, kérlek add, hogy az odaadás megnyerő útját járhassam! (3)

Ó, Uram!

Hogy megszilárduljak a bhakti-yogában, jó egészségre és hosszú életre van szükségem.

Szerencsere, ennek eléréséhez is a Lábaidnál végzett szolgálat szükséges.

Milyen csodás, hogy épp a tej az orvosság! Ott a bölcs Märkandeya példája. Réges-régen hajdanában, amikor egy asztrológustól megtudta, hogy csupán tizenkét év az élettartama, egy éven át buzgón imádta a Lábaidat. Amikor pedig közeledett a Halál, a Küldötteid elhajtották. (4)

Így lett Märkandeya, aki mindig odaadással volt Irántad, megáldva az örök élet adományával. Tovább folytatta a spirituális fegyelem gyakorlását (tapas) a Puspabhadra folyó partján, és páratlan üdvben fürdőzött hat manvantarán át. A hetedik manvantarában, az akkori Indra, mennyei hajadonok, lágyan simogató szellő és a Szerelem Istenének segítségével próbálta elcsábítani őt. Ám, nem csak hogy nem jártak sikerrel, de a bölcs yogájának hevétől még meg is perzselődtek. Ki tud felülkerekedni a híveiden?! (5)

Ekkor Te - mint Nārāyana Rși - és a barátod - Nara - Mārkandeyához mentetek, aki újra és újra végtelen örömmel dicsőített Téged.

Különféle áldásokat ajánlottál fel, ő azonban az Irántad való odaadással tökéletesen megelégedve egyiket sem fogadta el.

Végül [mert valamit kérnie kellett] azt választotta, hadd lássa a Māyādat.

A bölcs sosem tapasztalta a māyā okozta gyötrelmeket, ezért merő kíváncsiságból kérte ezt. (6)

Távozásodat követően rögvest felhők gyülekeztek az égen, szokatlan szél kerekedett, és az özönvízszerű esőzés miatt kiöntött hét tenger elsüllyesztette a földet.

Mārkandeya évmilliókon át tévelygett e vizekben megfáradtan;

majd egyszer csak a távolban megpillantott egy banyan levélen lebegő, kék színű,

lábujját a lótuszhoz hasonló szájában tartó csodálatos Gyermeket, Téged. (7)


A bölcsek királyának testét izgatott borzongás borította be, és Hozzád sietett, hogy megérintsen. Ekkor Te belélegezted, és ő az egész univerzumot látta ott bent. Majd kilélegezve kifújtad, és ő a kegyes Pillantásodat látta. Ekkor ismét Feléd indult nagy örömmel, hogy átöleljen, de Te tüstént eltűntél a szeme elől, ő pedig újra a saját āśramájában találta magát, épp, mint azelőtt. (8)

Az Úr Siva és Gaurī is látni vágyták e Hívedet, ezért meglátogatták a bölcset. Anélkül, hogy Märkandeya kérte volna, az Úr Śiva elhalmozta az Áldásaival; Ebből világosan kitűnik, hogy a Neked végzett szolgálat még az Úr Śivát is elégedetté teszi. Azt is jól mutatja, az öregkor és a halál alól is feloldozta, bár erre a bölcs már szert tett a vezeklése által.

Te vagy mindenek Legfőbb Irányítója, és Maga a Trimūrti (Brahmā, Vişnu, Siva) Formája. (9)

Satyaloka három részében van Brahmā, Vişnu és Śiva Lakhelye, egymás fölé rendezve. és mentes māyā hatásaitól. Ott, a Kauzális Vizekben, Vaikuntha birodalma ezek fölött található, ahogy a tehénpásztor [Nanda] házában is, színtiszta sattva formában, SatCit Brahmanként, a nem-kettős Önvalóként ragyogsz. Ó, Guruvayur Ura!

Kérlek, légy kegyes, és gyógyítsd meg minden betegségemet! (10)