GRANDPIERRE ATILLA - A CIVILIZÁCIÓ JÖVŐJE

2024.03.26

"Ideje rendbe jönnünk. Eljött az emberiség életében a felnőttkorúság ideje. Ideje, hogy megtaláljuk a helyünket a Nagy Egészben, hogy megtaláljuk a helyünket a Nagy Egész életében ott, ahol minden harmóniában, egyensúlyban, vagyis igazi rendben van.

Ehhez persze először a fejünkben kell rendet teremteni, és be kell vinnünk ezt a rendet az életünbe.

Az előadásom célja, hogy megvilágítsam, milyen az ökológiai, egészséges civilizáció, miért szükségszerű ennek építése, és megvilágítsam, miért gondolom azt, hogy életünk az egészséges civilizáció építésére való."

 "Egy igazi, természetes, mindenre elszánt életet valójában a halál sem érint. Hiszen még ha ellene is támad, akkor sem érinti meg lényegét, egységes, belső fényét nem hazudtolja meg, legfeljebb kioltja az adott őrállomáson. De az ilyen halál is alárendeltetett a Természet törvényeinek, márpedig ha mi magunk a Természet törvényeiért, legbensőbb magjáért élünk, akkor az ilyen életet kioltó halál valamiféleképp a magasabb Természet akaratának kell legyen alávetve. A halál csak akkor válik égetővé, pokolivá, ha természetellenes, ha értelmetlen vagy rossz célt szolgál. Különösen akkor, ha a vészhelyzet is természetellenes, ha az ellenünk támadó ember az életgyűlölet, az embernélküli, természetnélküli élet, a hatalmi érdekek akaratára állt át. És ez az, ami nap-mint-nap olyan szembetűnő. Úgy érzem, bár látszólag, kívülről, még minden szinte ép, de belül, csak épp észrevétlen, lassan rág egy alattomos erő. Épp annyira lassan, hogy ne tűnjön fel, de annyira egyöntetűen, hogy szinte természetesnek, kikerülhetetlennek, törvényszerűnek hasson. Érzem, félek, félek, hogy ma már emberi mivoltunk folytonos vészhelyzetben él. 

Az élet szeretetét annyira talajtalanná, felszínessé, sekélyessé teszi a mai világ, olyan járványszerű, tömeges a lélek-kiürülés, hogy már nemcsak rólam vagy rólad van szó, nemcsak egyéni életünk felmutatása veszíti el lassan arcát, kifejezését, mondanivalóját. Rágondolni is rettentő, hogy ha egyre többünk élete veszíti el tartását, akkor a Természet akaratának érvényre jutása kerül veszélybe. Ilyen vészhelyzetben még egyéni életünknél is fontosabb, hogy eljussunk benső világunk romlatlan, természetes erőihez, és felélesszük őket..."

csillagász, fizikus, kandidátus, zenész, író

Az előadás időpontja: 2024. március 27. este hat óra.

Helyszíne: a Farkasréti Általános Iskola Bp. XI., Érdi út 2.

Mindenkit szeretettel vár:

a Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

OTP 11712073-21074363

Mobil: +36 70 280 4089

A belépés díjtalan!