ÉRTÉKES EMBEREKET VAGY SZOLGÁKAT KÉPEZ A MAGYAR OKTATÁS?

2023.09.29

 Mottó: Az életben kétféle embertől, kétféle tanítást kaphatsz! Az egyik ember azért tanít, mond neked dolgokat hogy felemeljen, hogy segítsen. A másik azért mond mindent, hogy a szolgájává tegyen...

 Mint tudjuk, a történelmet mindig a győztesek írják, így írott formában csak arról maradtak fenn feljegyzések, hogy mi az amit kaptunk az ezer éve bekövetkezett hatalmi változásokkal. Ráadásul akkor még nem ismertük azt a mondást, hogy jaj annak a legyőzött népnek, amelyiknek a történelmét az ellenségei írják! Persze amikor Géza fejedelem és a fia István elkezdett a nyugat felé orientálódni, még egyáltalán nem tűntünk legyőzött vesztes népnek. Mégis, amikor mi magyarok nyilvánvalóan a győztesek nyelvén íródott latin forrásokból próbáljuk meg felgöngyölíteni a történelmünket, csak elvétve találunk igaz szavakat a múltunkról. Ezért ha nekem a mai ismereteim birtokában kéne mondanom valamit a történtekről én azt mondanám, hogy higgye el mindenki, ennél sötétebb ezer éve, még nem volt a magyarságnak, – de eljött a változás ideje...


 Mert az eredmény mára nyilvánvaló: Totálisan tudat hasadt nép a magyar, amelyik teljes mértéken szembe lett fordítva a saját múltjával, a saját egykori önmagával…

Egy ismerősöm akit nem érdekel egyáltalán a Magyar őskultúra; - Amikor megkérdeztem miért? - Összegezte nekem hogy mi maradt meg neki az iskolában tanítottak alapján a magyar őskultúrából, ősműveltségből. Azt mondta: A magyarok régen, valami kis lovakon lovagló arrogáns bunkók voltak. - Ezen mi érdekeljen?

Ezzel szemben van az igazság! Hogy van egy nyilvánvalóan egyedülálló őskultúránk:

1. A világ egyik leggazdagabb népművészeti, népmese, és népdalgyűjteményével, ami páratlan Európában a maga nemében!

Tehát itt az elvileg műveletlen tömeg az, aki magas műveltségét mutat! Erre bizonyítékként néhány számadat:

A közismert magyar népdalok száma 100.000-es nagyságrendű. Csak Bartókék kb. 40.000 népdalt gyűjtöttek. Mára ez a szám 300.000-re növekedett...

Azután itt van a lejegyzett magyar népmesék több tízezres száma. A Magyar Néprajzi Atlasz (MNA) az egymilliót meghaladó feljegyzett adatával, a népművészet világáról. A magyar néptánc-hagyomány, amihez szervesen kapcsolódik a népviselet, és az ehhez kapcsolódó szintén hihetetlen gazdag motívumkincs! A ráadás pedig, hogy itt semmi nem történt véletlenül! Minden felhasznált zenei, képi motívumnak, meseszereplőnek, tánclépésnek, rovásjelnek konkrét jelentése, üzenete volt...

 2. A következő, hogy van egy saját, önálló, mély szellemmel megáldott írásunk (rovás), ami több ezer éves, és ami újjá éledt. Hiszen sok, sok ezer ember gyakorolja manapság is nap mint nap, a néhol ezer, néhol csak néhány száz éves mellőzés ellenére.

 3. Van egy nyelvünk, a föld egyik leggazdagabb szókincsével, ami ezáltal a világ egyik legárnyaltabb kifejezésmódját teszi lehetővé. Ráadásul szolgál minket egy hihetetlen hangalaki kiegyensúlyozottsággal, és egy mélyen elgondolkodtató szellemi háttérrel, egy valódi élet filozófiával: SZER-ETET, GYŰL-ÖLET, KÉT(2)-SÉG, FÉL(1/2)-ELEM kontra EGÉSZ-SÉG stb...

 Bármely nép a világon büszkén húzhatná ki magát, ha ezen három felsorolt jó tulajdonság közül, csak egyel is rendelkezne.

 A saját őskultúránkkal foglalkozó hivatalos tudományunk, mégis azt sugallja a saját gyermekeinknek, a saját, magyar iskoláinkban, hogy a kereszténység előtti őseink tudatlan barbárok voltak, akiket a kereszténység emelt fel odáig, hogy érdemesek legyenek egyáltalán a megmaradásra a mai Európában…

 Miénk az egyik leggazdagabb népművészeti, néptánc, népzenei kulturális emlékezet Európában, mégis azt tanítják a saját gyerekeinknek, hogy az őseik kulturálatlanok? Csak szolgának jók...

 Aztán itt van a nyelvünkkel foglalkozó tudomány:

 Szerintük például Magyar alapszavak nem léteznek! Mind ezt úgy bizonyítják, hogy ami van az vagy finnugor vagy török, a többi szláv német stb. jövevényszó!

 Magyar szó, nem is létezik!

 Az iskolában tanított nyelvtan, a szóbokorelméletről, amit Czuczor Gergely és Fogarasi János dolgozott ki 1862-ben, és ami tökéletesen felfedi a nyelvünkben lévő zseniális rendszert, azt mondja, túlhaladtak rajta! - Helyette egy logikátlan és nyögvenyelős kerékbe tört rendszert tanítanak, amivel megutáltatják a gyerekek nagy részével a saját nyelvüket… SZÓ-RAK-O-ZÁS helyett, ami az igazi magyar nyelvtan, NYÖG-VE-NYEL-ÉS-RE és izzadásra tanítják őket, hogy ne vegyék észre, hogy mindeközben nyelvünk, a föld egyik leggazdagabb szókincsével rendelkezik, ami ezáltal a világ egyik legárnyaltabb kifejezésmódját teszi lehetővé. (Egy nem hivatalos webes felmérés, a magyar webkorpusz 7.2 millió lexémát, azaz szócikket talált a magyar nyelvben.) B2-es szintű nyelvtanulók szókincse olaszból, ill. németből vagy angolból 2300 szó!

 Közben hivatalosan magyar alapszavak nem léteznek, a magyar úgy lett a világ egyik legnagyobb szókincsű nyelve, hogy minden szavát innen-onnan kölcsönözte...!

 Még ennél is mostohábban bánunk az ősi írásunkkal!

 Mert amikor anno ezer éve az Ősmagyarok rovásírását csak pásztorok és egyéb a hatalomtól távol élő emberek pl. a Székelyek használták, hiszen rajtuk keresztül maradt fenn, - kizárólag latin betűkkel írt krónikáink, pénzeink lehettek, szóval amikor a Magyarok Ősi írását elkezdték tiltani, Cirillt és Metódot, akik a Szláv népek írását kidolgozták, szenté avatják Rómában és Bizáncban...

Az egyik néptől elveszem a saját írását, a nyelvét, hiszen Magyarországon még a hivatalos nyelv is a Latin volt egészen 1836-ig, azokat az embereket akik a Szláv népeket írástudóvá teszik viszont szentté avatom!

 Az Ősmagyarok, a hét vezér, a hét törzs, akik még használták a rovást, - az iskolai tananyag szerint - mind csak barbár, primitív, rendbontó pogány! István, aki elkezd latin nyelvű Latin jelekkel írt pénzérméket veretni Magyar fizetőeszközként, Latin nyelvű krónikákban örökíti meg uralkodását, magasztos államalapító Szent!

 1. A rovásírás, őseink írása, hivatalosan, primitív karcolgatás!

 2. Hivatalosan Magyar szavak nincsenek! Erre az a bizonyíték, hogy hivatalosan csak finnugor, török, iráni, szláv és egyéb eredetű szavaink vannak…

 3. Aki tanulja és használja a rovást az fasiszta, antiszemita, mi szükség ilyen primitív dolgokkal foglalkozni...

 4.Aki Szláv, vagy Zsidó és használja ősei jeleit példaértékű hagyományőrző!

 Aztán itt van a történelemírásunk: Érettségi tétel, hogy István római érdekeket szolgált, Koppány pedig bizáncot! A mai magyar történetírás szerint, akkor már magyar érdekek nem léteztek. Olyan hogy magyar olyan szerintük nincs is! Itt bizánci meg a római érdekek ütköztek.

 És mondhatják hiszen már jól megtanízották nekünk, hogy mi egy kis kulturálatlan nép vagyunk, akinek se alapszavai nincsenek, se nemzeti értékei, se kulturális emlékei, se nemzeti érdekei...

 Végezetül ez az írás arról szeretne még szólni, hogy számolatlan primitív idióta van a világon, de a legfájdalmasabb közös pontjuk az, hogy kivétel nélkül mind abban a tévhitben ringatja magát, hogy nála intelligensebb, műveltebb ember kevés született a földre, és a többiek mint primitív hülyék, így ebben az írásban kéretik nem csak a melldöngetést látni, hanem azt az ellentmondást, amit az iskolában minden magyar gyereknek jól megtanítanak!

 Mégpedig azt, hogy a kereszténység felvétele előtti magyarság műveletlen volt és barbár. Holott a szókincsméretünk biztos hogy nem az utóbbi néhány száz évben többszöröződött meg, Árpádékkal egy saját önálló írással rendelkező nemzet uralta a Kárpát-medencét (rovás) egy nagyrészben írástudatlan Európában, a népdalaink néptáncaink a népművésztűnk az utóbbi néhány száz évben bizonyíthatóan csak pusztult, így szinte elképzelhetetlen, hogy milyen gazdag volt előtte!

 A lényeg hogy ismerd fel, hogy van aki azért mond neked dolgokat hogy felemeljen, hogy segítsen, van aki meg csak azért, hogy a szolgájává tegyen…

Juhász Zsolt