BÖLCSESSÉGEK KÖNYVE - SUMÉR JÓ TANÁCSOK AZ ÉLETHEZ

2024.04.17

A régi korokban barbárok voltak az emberek?! Egy mai ember az oktatás, a filmek ábrázolásmódja miatt ezt gondolja róluk. Közben ha a dolgok mélyére nézünk, azt látjuk, hogy az emberek világa, nem is változottt olyan sokat az elmúlt néhány-ezer évben. Elég ha elolvassuk ezt a kb. négyezer éves bölcsesség-gyűlyteményt, amit akár tegnap is írhattak volna. A valóság az hogy bölcsek voltak régen is, ma is, a kérdés az hogy hányan hallgattak, hallgatnak rájuk...

SUMÉR BÖLCSESSÉGEK: 

1. Kevés szóval élj: ne fecsegj összevissza!

2. Részrehajló embertől sose kérj tanácsot!

3. Nem érsz célt, ha ügyedet kicsinyíted!

4. Ha bölcs vagy, ésszel élj, jól sáfárkodj a szóval,

okkal nyisd föl a szád, óvatosan beszélj -

ígéidet úgy mérd, mint drágaköveket,

melyeknek értéket épp ritkaságuk ád!

5. Sértőt, gyalázkodót messzire elkerülj,

s magad se szólj soha félvállról senkihez!

6. Maga fejére hoz az szégyent, aki sokat fecseg!

7. Perlekedők közé soha ne vegyülj,

környékét is kerüld el a veszekedésnek!

Civódásukban bírájukká tesznek,

viszályukban tanúként megidéznek!

8. Ne tégy rosszat ellenségeddel!

9. Rossz tett helyébe jót cselekedjél!

10. Ellenséged iránt irgalmas légy!

11. Soha ne járj a rosszak tanácsán!

12. Kenyeret szelj az éhezőnek,

bort tölts a szomjúhozónak,

a szűkölködőt fölruházzad,

tiszteld az alamizsna-kérőt -

ott fönn az isten, istene, örvend,

Samas örvend - jóval fizet a jóért!

13. Segíts a segítséget-kérőn,

tégy jót mindig-örökké!

14. Szolgáidat túlságosan meg ne terheld!

15. Feleségül örömlányt el ne végy -

ezerszámra volt szeretője;

papnőt se végy -

istenére ügyel csak;

szajhát se -

bárkivel bujálkodik;

mindezek csupán bajt hoznak fejedre!

16. Nyelvedre béklyót rakj, szádra lakatot tégy:

a felrobogó szókat tanuld meg visszafogni!

Sok hirtelen beszédet örömest visszaszívnál -

csakhogy lyukas diót ér a kései okosság!

17. Régi példaszó mondja

Neked is át kell menned az alvilág folyóján.

18. Hogy nyugodt alvásod legyen,

pontosan végezd a dolgodat!

19. Az erős munkája bérét,

a gyönge gyermekei árát eszi meg.

20. Cifrán öltözik, a köszönést se fogadja -

nagyon jól mehet már a sora!

21. Elmégy és elveszed az ellenség földjét -

eljön az ellenség és elveszi a te földedet.

22. Akit szeretsz,

annak igáját is húzod.

23. Gyürkőzz neki -

isten is megsegít.

24. Ha rosszat teszel barátoddal,

mit cselekszel majd ellenségeddel?

25. Nem dárda, nem fal, nem zár, nem vagyon -

csak isten óv meg a veszedelemtől.

26. Az okos egyszerű vászonnal födi be magát,

az ostoba pompázó köpenybe öltözik.

27. Legyen urad, legyen királyod -

de a főnöködtől féljél!

28. Ha férje-ura tehetetlen -

bizony, csak szolgáló az asszony!

29. Szavam megkülönböztet az emberektől -

szavam az emberek közé sorol.

30. A tél gonosz.

Értelme csak a nyárnak van.

31. A hús - hús.

A vér - vér.

A másik - másik.

És az idegen is mindig idegen.

32. A királynak szánt adó -

a főpohárnok haszna.

33. A barátság felbomlik,

az üzlet örökre szól.

34. Amely kutya átall benn lakni a házban,

rácsok mögé kerül, hideg kövön alszik!

35. A szemfényvesztő jobbra-balra kacsint,

törvényt ha tesznek, a bírót becsapja -

ám Samast ő se vezetheti félre!

36. Született ember még nem jutott örökkévalóságra,

elpusztul a halandó, minden milyével egyetemben.

37. Távoztasd el szíved rossz álmait,

keserűséget, panaszt messze űzz;

keserűség, panasz álmot fogan,

és az álom megrontja szívedet.

Szabad szívedet ne béklyózza gond-bú,

tested, orcád nevessen!

Összeállította, szerkesztette és a jegyzeteket írta: Kristó Nagy István

Nem a kétségkívül meglevő közönségigény kezdette el velem ezt a könyvet, hanem személyes (bár nyilván sokakéval azonos!) szükséglet: az, hogy (saját) könyvünket ceruzával olvasva mindig meglegyen a lehetőségünk arra, hogy kiemeljük azt, ami legjobban megragad, amit lényegesnek érzünk a világból... 

Kristó Nagy István