BAKTAY ERVIN - KŐRÖSI CSOMA SÁNDORRÓL

2023.09.11

 A tudománynak, a világ megismerésére törekvő igyekezetnek sok kiváló munkása volt, köztük egészen kiemelkedő nagyságok, akik új utakat törtek. Hanem még a legjelesebb tudósok és kutatók közt is ritkán találunk olyat, akinek az életéről többet vagy érdekesebbet lehetne mondani, mint amennyit a lexikonok közölnek. Jelentőségük elért tudományos eredményeikben áll, de életük sokszor egyáltalán nem emelkedik ki az emberi sorsok nagy átlagából. 

 Kőrösi Csoma Sándor egyike volt a múlt század nagy tudományos kutatóinak, s eredményei érdemessé tették arra, hogy neve a haladás történetében fennmaradjon. De túl ezen, életének története azért olyan izgalmasan vonzó és lenyűgöző, mert emberi vonásai, jelleme, páratlan kitartása, hősi ön- megtagadása, bátor elszántsága, életének körülményei, a rendkívüli nehézségek, amelyekkel meg kellett küzdenie, kivételes, a maga nemében egyedülálló jelenséggé formálták…

 Még tudósok, kutatók is nemegyszer félvállról vették Csoma művét. Míg az avatatlanok azt vetették a szemére, hogy nem váltotta be a magyar álmot, addig némely tudós éppen azért kicsinyelte le, mert ő bizonyítani vélte a magyarság s egyes ázsiai nyelvek rokonságát...

 Többen csupán azt tartották tudományos megítélésnek, ha hibákat, tévedéseket pécézhettek ki Csoma munkáiban… Nekünk, magyaroknak Kőrösi Csoma Sándor többet kell hogy jelentsen. Becsüljük meg igazi érdeméért, valóságos eredményeiért. Legyünk büszkék arra, hogy a tudománynak ezt a páratlan hősét a mi népünk adta a világnak…