BAKOS ATTILA - AZ EGO-ELV ÉS A TESTI LÉTFELTÉTELEKHEZ VALÓ KÖTÖTTSÉG

2023.06.15

 A jóga pszichológia azon az elméleten alapszik, hogy a létezésnek rengeteg szintje van. Mindannyian tudatában vagyunk egy "testnek és elmének", de ezek, a keleti gondolkodás szerint, csak részei a teljes egésznek. Ez csak kettő a számos különböző szintből, melyek mindegyikének megvan a maga rendszere és működési területe. Mindegyik egy bizonyos kvalitást ad tudatunknak abban a pillanatban, hogy tudatosítjuk, és fogalmaiban gondolkodunk.

 Még a képzetlen elmének sem teljesen idegen ez a gondolat. Általában beszélünk "test-tudatosságról", vagy így fogalmazunk: "elveszett a gondolataiban". Tudatosítunk egy működési szintet az elme fölött, amely letekint, és megfigyeli azt, mikor ilyeneket mondunk: "Ma nem gondolkodom világosan", "Nem tudom kiverni ezt a gondolatot a fejemből". Gyakran úgy gondolunk a testünkre, mint valamire, amit használunk. De ritkán nézünk szembe a logikus következtetéssel, hogy az elménket is így "használjuk". Az a részünk, amely megfigyeli a gondolatainkat, képes megtanulni a szabályozásukat, ellenőrzésüket, használatukat is.

 A jóga pszichológiájában központi helyet foglal el ez az elmélet, miszerint több különböző létezési szint van, és mindegyik képes megfigyelni és ellenőrizni az alatta lévőt. Számos ilyen szint létezik a mindennapi gondolkodás síkján túl. A jóga és meditáció munkája és játéka e magasabb szintek szisztematikus felfedezése, fejlesztése és a velük való kísérletezés.

 A leírásokban öt fő szint jelenik meg. Az ősi iratokban "burkoknak" nevezik ezeket, mivel a fejlettebb szint az előzőn belül található. Minden burok beborítja és elhomályosítja a szubtilisabb tudatszintet, amit magában foglal. Ez az öt szint vagy burok átíveli az emberi természet teljes spektrumát. Az általuk formált folytonosság egyfajta lépcsőzetes létrát alkot, ami minden fejlődés és növekedés alapja. Ebbe a keretbe belefér a fejlődéselmélet, a filozófia, vallás és művészet minden aspektusa, ami az ember magasabb képességeinek kibontakoztatására koncentrál.

Forrás és további információk:

https://youtube.com/@NaradaVedikusAkademia

https://www.danvantara.hu/szerzok/bakos-attila

Az oldal egy olyan közvetítő felületté szeretne válni, ahol rendszeresen egy térben jelenhetnek meg hétről hétre a magyarság egységéért dolgozó legkiválóbb példaképei, tanítói, ezzel is erősítve az összetartozás élményét.

Hiszen mi a dolgunk?

Őszintén egymás szemébe nézni, a többieket is felemelni?

Vagy szemlesütve áskálódni, a másikat lenézni, lefelé nyomni, széthúzást gerjeszteni?

Akik ebben a rovatban megjelennek, mintaként szolgálnak időtlen dolgokat képviselve, így évekkel ezelőtt megjelent dolgaik, sem vesztettek semmit az aktualitásukból.