BAKOS ATTILA – MAGYAR ŐSTÖRTÉNET

2023.12.17

1849 után, az empirikus, akadémikus tudomány támadása, magyar nemzeti mítoszainkra gyakorolt hatása a magyarság egyensúly vesztéséhez vezetett. […] Más velünk leplezetten, vagy nyíltan ellenséges fajok az új generációk tudatformálását soha el nem hanyagolják. Ezért nem csillapult, a nekünk valójában történelmi hálával tartozó románok, szlovákok, szerbek és zsidók magyar gyűlölete. Ezek a fajok külső és belső hódításaik fenntarthatóságának reményében folyamatosan táplálják a magyarok elleni gyűlölet és megvetés tüzét. […] Az érzékeny, sorsán töprengő magyar szorong, mert csak fokozódó bűntudatával számíthat civilizált fajnak a láthatóan barbár, teljesen krisztustalanított Nyugat-Európában. A materialista nihil neveli ki a modern milliomos labancokat, akiknek intelligens árulása tartja fönn a munkásoktól igen messze álló baloldalt...

...A szabadságát vesztett megmaradt Magyarországnak a stabilitás illúzióját és a közelgő minden halandóra kiterjedt jólét ábrándját kínálgatja az álarcos modern világ, amely valójában a létért való alattomos küzdelem helye. Mi magyarok nem vagyunk tudatosak e háborúról, s mint afféle kényelmetlen Krisztus melletti tanuk, csöndben kihalunk e bolygóról. (A Duna evangéliuma | Bakos Attila)

Bakos Attila azt írja, hogy az anyagi testbe börtönzött emberi lény stratégiailag legfontosabb szerve az elme. Ezt tudják az isteni mesterek, és a világ felkapaszkodott démonikus urai, történelmi, politikai, gazdasági szemfényvesztői egyaránt. Ádáz küzdelem folyik az emberi tudat birtoklásáért. Sikeres illúziókeltő az emberi elmék ura, vagyis az egész teremtett földi világ birtokosa és élvezője.

Az idők végi trónbitorló, a csaló "világkirály". Ennek az "istennek-lenni", hatalmi törekvésnek technológiája, logisztikája van, ami könyörtelenül megragadja, áthatja mindannyiunk tudatát. Ismerve gyöngeségeinket, emberi esendőségünket kihasználva, az ideiglenes anyagi világ röghöz kötött, modern embernek álcázott állatává idomít bennünket saját szülőföldünkön.

Felismerhető az istentagadásról, az ádáz Jézus gyűlöletről, a káosz imádatáról és minden rend, rendszer bomlasztásáról, legyen az egy nemzet létét az egyetemes állandósághoz fűző, s ezzel fönnmaradást biztosító magyar őskultúra, szeretetben összebújó szerelmesek gyermek család iránti vágya, vagy egy sorsán töprengő magányos férfi szabadító gondolata. (A Duna evangéliuma | Bakos Attila)

Az idő, a végső küzdelem ideje elközelgett, s a csatatér, a helyszín, amit eddig nem ismertünk föl, mi magunk vagyunk. Az elménkben, a tudatunkban és a tudatunkért tombol. Vagy új Krisztusi magyar ember születik, vagy az evolúció visszatér a törzsi (beton) dzsungelbe, ahonnan Darwin, s az ő elmélete vétetett.

A Magyar Nemzet eredete, virágzása, kigúnyolása, megfeszíttetése, halála és közelgő feltámadása.