AZ EMBERISÉG FEJLŐDÉSE MÉGSEM LINEÁRIS?

2023.02.26
Mint ezen a sumer naprendszer-ábrázoláson jól látszik, ők már kb. 4000 évvel ezelőtt tudták, hogy a föld kerek és a nap körül kering!
 Az emberiség 3600 évvel később, miközben lineárisan fejlődött, 1600. február 17-én, eretneknek nyilvánította és elevenen elégettette Rómában, a Campo de’ Fiori-n Giordano Brunot, akinek kivégzése előtt kivágták nyelvét, hogy ne tudjon lázító szavakat intézni a néphez.

A fenmaradt egyházi feljegyzések szerint, testvéries gondoskodással próbálta meg az inkvizíció figyelmeztetni Brunot, hogy tévúton jár. Felvázolták, milyen konok és istentelen volt Bruno, majd megfosztották egyházi méltóságától, kiközösítették, és azzal a kéréssel, hogy a büntetés vérontás nélkül és oly kegyesen hajtassék végre amennyire csak lehetséges, átadták a világi hatóságnak… (Mi történik ha nem kérik őket kegyességre?)

Giordano Bruno fő bűne volt, hogy az ősi akkor már legalább négyezer éves egyiptomi tudást, a hermetikus hagyományt megpróbálta összeegyeztetni a keresztény teológiával. A hermetikus tanok része volt többek között; a világegyetem végtelensége, a nap központi szerepe, a csillagok Naphoz hasonló volta, stb. De a lineárisan kifejlődött inkvizitoroknak már nyilvánvaló volt, hogy a föld lapos, és minden körülötte kering, ezért elvették a "tudatlan" Bruno életét...

Ha ez valóban így történt, akkor a lineáris fejlődés azt jelenti, hogy 3600 évig a másik irányba fejlődött az emberiség...
Juhász Zsolt