AZ ELMÉLETI FIZIKA SZENT GRÁLJA - LÁTÓTÁVOLSÁGON BELÜL AZ ÖTÖDIK ELEM BEAZONOSÍTÁSA

2023.08.22

 A jelenlegi ismereteink szerint összesen négy olyan erőhatás létezik - ezek az elektromágnesesség, a gravitáció, a gyenge és erős kölcsönhatás -, amelyek azt szabályozzák, hogy univerzum objektumai és a részecskék hogyan lépnek egymással kölcsönhatásba.

 A Chicago melletti Bataviában működő részecskefizikai kutatóintézet, a Fermilab (Fermi National Accelerator Laboratory, FNAL) tudóscsoportja a múlt héten tett bejelentés szerint egy mindeddig ismeretlen új természeti erőt azonosított, ami ugyanúgy kimutatható az univerzum legtávolabbi szegleteiben, mint a közvetlen környezetünkben is. Amennyiben sikerül megerősíteni az amerikai kutatók felfedezését, ez új alapokra helyezheti a modern fizikát.

 Az amerikai kutatók úgy vélik, hogy a még fennálló elméleti bizonytalanságok két éven belül kellően leszűkülnek ahhoz, hogy kétséget kizáró bizonyossággá tegyék a felfedezésüket. A Svájcban működő Európai Nagy Hadronütköztető (LHC) rivális tudóscsapata viszont abban reménykedik, hogy ebben meg fogják előzni az amerikai kollégáikat.

 Dr. Mitesh Patel, a londoni Imperial College munkatársa - aki egyben az LHC egyik fizikusa is -, azt nyilatkozta a BBC News-nak, hogy az elméleti fizikában az lesz minden idők egyik legnagyobb áttörése, ha olyan kísérleti eredményekre jutnak, amelyek ellentétesek a Standard Modellel.

 Egy olyan viselkedés, ami nem egyezik meg a Standard Modell jóslataival, maga a részecskefizika Szent Grálja"

 – szemlélteti a felfedezés jelentőségét dr. Mitesh Patel. Ha a Fermilab kutatócsoportjának beigazolódik a feltevése, ez vitathatatlanul az egyik legnagyobb tudományos áttörés lesz Albert Einstein relativitáselmélete óta.

 Ennek az az oka, hogy az ötödik erő (és a hozzá kapcsolódó részecskék) nem részei a részecskefizika jelenlegi Standard Modelljének. A kutatók körében már régebb óta ismert, hogy léteznek olyan jelenségek, amit "a Standard Modellen túli fizikaként" írnak le,

 MIVEL A JELENLEGI ELMÉLET NEM TUD MEGMAGYARÁZNI SZÁMOS OLYAN JELENSÉGET, AMIT A CSILLAGÁSZOK ÉSZLELNEK AZ UNIVERZUMBAN.

 Ilyen például az univerzum gyorsuló tágulása, amit a hagyományos modellel nem, csak egy ismeretlen és hipotetikus erő, az úgynevezett sötét energia közbeiktatásával lehet megmagyarázni.

 De a galaxisok is gyorsabban forognak a számítottnál, a kutatók pedig úgy vélik, hogy ennek a sötét anyagnak nevezett láthatatlan részecskék az okai, amelyek szintén nem részei a Standard Modellnek. Az új felfedezés tehát lehet, hogy a részecskefizika sokat keresett Szent Grálja lesz.

 Bár az eddigi bizonyítékok igen erősek, de ennek ellenére a Fermilab tudósai egyelőre még óvatosan fogalmaznak azt hangsúlyozva, hogy az eddigi eredményeket újabb, további mérésekkel kell megerősíteni.

FORRÁS: ICECUBE COLLABORATION
FORRÁS: ICECUBE COLLABORATION