AZ ELFECSÉRELT ÉLET

2023.10.11

 Egyszer egy fiatal professzor utazott a tengeren. Magasan képzett ember volt, számos tudományos végzettséggel, de kevés élettapasztalattal. Ugyanazon a hajón utazott egy írás- tudatlan, öreg tengerész. A tengerész minden este meglátogatta a fiatal professzort a kabinjában, ahol különböző kérdésekről hallgatta előadását. Az öreg tengerész el volt ragadtatva a fiatal professzor tudásától.

 Egyik este, amikor a tengerész egy néhány órás beszélgetést követően indulni készült, a professzor megkérdezte:

 - Mondd, öregember, tanultál-e valaha geológiát?

 -Nem tudom mi az, uram,

 -A föld tudománya.

 - Nem, uram, soha nem jártam iskolába. Nem tanultam semmit.

 -Öregember, ezzel életed negyedét elfecsérelted.

 Az öregember szomorú arccal távozott. Ha egy ilyen tanult ember azt állítja, akkor biztosan így igaz - gondolta - életem negyedét elfecséreltem."

 A következő este, amikor a tengerész elhagyni készült a kabint, a professzor megkérdezte:

 - Mondd, öregember, tanultál-e valaha oceanológiát? -Nem tudom mi az, uram.

 A tenger tudománya.

 - Nem uram, soha tanultam semmit.

 -Öregember, ezzel elfecsérelted az életed felét. A tengerész még szomorúbb arccal távozott: "Ez a tanult ember azt állítja, hogy elfecséreltem az életem felét."

 A következő este a fiatal professzor megkérdezte az öreg tengerészt:

 - Mondd, öregember, tanultál-e valaha meteorológiát?

Nem tudom mi az, uram. Soha nem hallottam még róla.

 -Ez a szél, az eső, az időjárás tudománya.

 -Nem, uram, mint már mondottam, soha nem jártam iskolába, soha nem tanultam semmit.

 - Nem tanultad a föld tudományát, amelyen élünk; nem tanultad a tenger tudományát, amelyen dolgozol; nem tanultad az időjárás tudományát, mellyel nap mint nap találkozol? Ezzel, öregember, elfecsérelted életed háromnegyedét.

 Az öregember nagyon boldogtalan lett: Ha ez a tanult ember azt állítja, hogy elfecséreltem az életem háromnegyedét, akkor az biztos igaz: elfecséreltem életem háromnegyedét."

 A következő este az öregemberen volt a sor. Futva érkezett a professzor kabinjába és azt kiáltotta: Professzor úr, mondja, tanult ön uszológiát?

 -Uszológiát? Hogy érti ezt?

 -Tud úszni, uram?

 -Nem, nem tudok úszni!

 - Professzor úr, akkor ezzel az egész életét elfecsérelte! A hajó sziklának ütközött és süllyed. Akik tudnak úszni, elérhetik a közeli partot, de akik nem, azok vízbe fúlnak...

 Mert megtanulhatjuk a világ összes ológiáját", aztán kiderülhet hogy semmi haszna a tanultaknak.

 De olvashatunk és írhatunk könyveket az úszásról, és megvitathatjuk annak alapvető elméleti oldalait, de ha a víz közelébe sem vagyunk hajlandók menni, az elmélet mit sem ér...