A ROVÁS F ELFELEDETT TITKA

2023.04.04

 Minden Ősműveltségben ez a jel volt a FÖLD-ANYA szimbóluma, s vele a világmindenség női energiáinak az összefoglaló ábrája is. Elterjedten használták a fenti jelhez képest negyvenöt fokban elfordítva is.
 Mint a föld jelképe, a kör alakkal utal a formára és a tökéletességre.

 A négyes osztással utal:
 1. A négy alapvető alkotó elemre, úgy mint: föld, víz, tűz, levegő.
 2. A négy irányra: észak, dél, kelet, nyugat, s a középpont, amihez KÉP-EST van irány.
 3. Végül a négy létformára ami a létéhez kapcsolódik, ezek a: szervetlen, növény, állat, ember.

 Az hogy a földi létformák kapcsolódnak az ANYA-FÖLDHÖZ, az a szellemtelen tudomány emlőin nevelkedett átlagembernek csak KÉP-LETES lehet. De ezekről a KÉP-EKRŐL mindig kiderül, hogy szó szerint LE-KÉP-EZÉSEI a mögöttük lévő törvényeknek, s így lesz minden KÉP-BŐL valóság!
Mert csak nézz körül: Amíg az ember nincs tudatában annak, hogy ő hogyan kapcsolódik az ANYA-FÖLDHÖZ, s vele az ANYA-TERMÉSZETHEZ, addig mindig TERMÉSZET-ELLENESEN viselkedik! Ennek a kapcsolatnak a kulcsa pedig, az EGYENSÚLY!

 Mert az az ember akiben nincs EGY-ENSÚLY, nagyon sokszor úgy nyilvánul meg a FÖLD ANYA felé, mint egy betegséget terjesztő vírus a saját testében! Mert az EMBER ugyanolyan egymásrautaltságban él a FÖLD-ANYÁVAL, – mint a saját testében élő sejtekkel, baktériumokkal, vírusokkal, gombákkal, – ahogy fent, úgy lent! S amíg nincs EGY-EN-SÚLY belül, addig az ember kifelé is ugyan azt fogja teremteni! – Ahogy fent úgy lent, ahogy kint úgy bent!
A tanulság ebből az hogy, csak aki megteremtette a belső, lelki egyensúlyát, csak az tud kifelé is egyensúlyt teremteni! Viszont az ember belső egyensúlyának megteremtéséhez, az ANYAFÖLDNÉL, az ANYATERMÉSZETNÉL nagyobb, jobb és hívebb segítőt az ember nem találhat…

Juhász Zsolt