A MODERN EMBER MEGJELENÉSÉVEL VAJON VÉLETLENÜL KEZDETT HANYATLANI A FÖLDÖN AZ ÉLET?

2024.04.24

Az élet évmilliárdok óta burjánzik és fejlődik a föld nevű bolygón. A mai ember megjelenése ebben a történetben olyan, mintha egy másfél órás filmből kiragadnánk egyetlen képkockát! Vagyis egy másodpercnek a huszonötöd részéig tartó villanás. Ez mégis elég volt arra, hogy az élőhelyünkön ezt az évmilliárdok óta tartó egészséges burjánzást és fejlődést, egy fullasztó, mérgező, depressziós és beteges, vagyis életellenes környezetre cseréljük.

Pedig valaha az emberiség is a természetben, az élőhelyére vigyázva, az utódait a természet rendjének tiszteletére tanítva élt. Ezért is hívják a régi kultúrákat természeti népeknek. Aztán megjelent egy embertipus, amelyik ezt az egész létformát, idejétmúltnak bélyegezte, és a fejlődésre hivatkozva, elkezdte erőszakosan irtani, felszámolni.

Az ember természetes közegében, mindent áthat a természet rendje, ahol minden dolognak megvan a helye és az ideje! Az állatoknak megvan párzási időszaka, a növények sem véletlenszerűen fordulnak termőre, ugyanígy, csak egy tudatlan bízná a véletlenre a vetés, vagy az aratás idejét.

De az új ember, kiragadva természet rendjéből, egy teljesen épített, mesterséges környezetben élve, elkezdett hinni a véletlenekben!

Mindezt ma már intézményesített vallás keretében teszik, ugyanis néhány tudósnak hívott ember, megalapította a materialista tudomány nevű szektát! Aminek a követői azóta azt terjesztik, hogy az anyagi világ, sőt maga az élet is, a vegyi anyagok véletlen keveredéséből jött létre.

Volt egy véletlen robbanás ami után véletlenül létrejött az anyag, véletlenül lett tér és idő, majd valamivel később a véletlenek zsenialitása létrehozta magát az életet is.

Így az anyagi világ és az élet legfőbb alaptulajdonsága, hogy itt minden VÉLETLENÜL történik!

Ez ma, az oktatás gerincét képező, kiforrott és fejlett, mindenkit maga alá helyező modern világképünk alapja!

Hogy itt minden VÉLETLEN!

Közben VÉLETLENÜL, minden OK- OKOZATRA fittyet hányva elpusztítjuk a bolygót ahol élünk...

Véletlenül elfelejtettünk minden fontos dolgot amiért érdemes élni, közben véletlenül, mégis rettegünk a haláltól.

Ha valaki azt mondja hogy: Nézzünk csak a természet rendjére, ahol véletlenek nincsenek! - Azt meg hülyének nézzük...

Pedig még a nyelvünkben is a VÉL-ETLEN = GONDOL-ATLAN! Tehát szó szerint azt jelenti, hogy erre nem gondoltam. Aki jobban tudja a dolgokat a többieknél, az meg OK-OS, vagyis ismeri az OK-OKOZATOT...

Hivatalos tudósok azt állítják, minden csak véletlen, PEDIG A NYELVÜNKBEN SINCSENEK VÉLETLENEK! Ahogy az sem véletlen, hogy A MODERN EMBER MEGJELENÉSÉVEL ELKEZDETT HANYATLANI A FÖLDÖN AZ ÉLET...

Juhász Zsolt