A MATERIALIZMUS MÁRA AZZÁ VÁLT, AMI ELLEN KÜZDVE LÉTREJÖTT!

2023.04.14

 A materialisták a mai napig a tudománytalanság és a hazug dogmák elleni harc élharcosának adják ki magukat. Ehhez a szerephez illően a racionalitás álarcában járnak, miközben nyíltan az irracionalitásban, vagyis a véletlenben és a szerencsében hisznek!

 Hiszen hol van helye a véletlennek és a szerencsének, a matematikai képletekkel leírható fizikai jelenségekben? Hol van a véletlen és a szerencse, az anyagi világot fenntartó rend és egyensúly zseniális keveredésben? Hol van véletlen és a szerencse az élet céltudatosságában, ahol minden a f ejlődést, más néven az evolúciót szolgálja.

 A szerencsés véletlen által létrejött világban való hitet terjeszteni azt jelenti, hogy a látható és bizonyított fejlődés (evolúció) helyett, az élet értelmetlenségében hiszek! Ezzel az egész létezésemet ledegradálom a semmiből jövő és a semmibe tartó értelmetlen vergődéssé!

 Ugyanakkor tény, hogy minden logikus érv hiábavaló a vakhit birodalmában. Hiszen a vakhit mindig felülírja a logikát, és azt mondatja az emberrel, hogy a világ nem lehet jobb, vagy több annál, mint amit én el tudok róla képzelni.

 Az egész ügy ott válik tragikomédiává, hogy a materialisták azért gyűlölik a vallásokat mert azok vakhitet követelnek. A materializmus viszont - mivel ma már minden világi iskolában gondosan elmagyarázzák a gyerekeknek hogy a világ az bizony véletlenül jött létre - mára pont azzá vált, ami ellen küzdve létrejött..

Juhász Zsolt