A KARMA TÖRVÉNYE

2023.04.11

 Miért érkezünk erre a világra?
Erre a kérdésre csak akkor tudunk választ adni, ha megértjük, hogyan működik az univerzum egyik fő törvénye – a Karma. Olyan elv, amely visszaállítja az egyensúlyt, valahányszor az az Univerzumban bárhol megbomlik.

 A kiegyenlítés törvényének is nevezik, valamint az ok-okozat törvényének (ami arra utal, hogy a karma okok és okozatok megszakíthatatlan kapcsolatát jelöli).
Vannak, akik nem értik teljesen e törvény lényegét, mások félnek a "Karma" szótól, összekapcsolva a jelentését a nehézségekkel, a megpróbáltatásokkal és az elkerülhetetlennel.
 A "karma" szanszkritul szó szerint tevékenységet, teremtést jelent. Egy másik szanszkrit szóból ("Kriya") származik, amelynek "létrehoz"a jelentése.
 A karma a hatás-ellenhatás egyetemes törvényét jelenti, vagyis minden, amit gondolunk, mondunk, érzünk vagy teszünk, reakciót vált ki, hatása van. Azaz:azt aratjuk le, amit elvetettünk.
 A Karma az életet fenntartó erő, ami a születést okozza. A test az eszköze ennek az életerőnek. Az ember minden tettét Karmának nevezik. Ezért minden tettének következménye van. Azért születik meg újból, hogy tetteinek eredményét megtapasztalja.

 Az ember nem menekülhet a cselekvéstől. Életfeltételei tetteitől függnek; szokásait tettei határozzák meg.

 A szokások meghatározzák a magatartását, magatartása pedig a jövőjét formálja. Ezért nagyon fontos, hogyan cselekszik. A jót és rosszat cselekedeteinek minősége határozza meg. Ez a törvény az összes teremtmény cselekedeteire vonatkozik. Bármi, amit egy emberi lény megvalósít a jelenlegi életében, az az előző életbeli tetteinek az eredménye. Egy személy jó vagy rossz tettei mindig hatással lesznek jövőbeli születéseire.

 A karmát gyakran úgy tekintik, mint "bűnbánatot", mert "amit adsz, azt vissza fogod kapni" (amit büntetésként értelmeznek). A karma nem büntetés. Isten és a világegyetem senkit sem büntet. A karma nem más, mint az energia visszatérése: az az energia, amit bármelyik teremtmény akarata felszabadít, az minden bizonnyal visszatér, a "hasonló a hasonlót vonzza"elve alapján.
Sokan a negatív karma gyümölcseként látják a betegséget, melyben az előző életek negatív cselekvés- beli, viselkedésbeli, érzelmi, hitbeli és gondolkodásbeli mintái fájdalomként öltenek testet. Ez a fájdalom megtisztít, törli a karmát, felemel, mert a betegség a harmóniába kerülés szenvedésen keresztüli módja.

 A karma mindenütt működik, ahol kapcsolatok vannak, mert ahol kapcsolatok vannak, ott cselekvés is van, és ahol hatás van, ott ellenhatás is, amely újabb cselekvés oka lesz, végig a kapcsolatok bonyolult hálózatán. Minden síkon (fizikai, éterikus, asztrális, mentális, spirituális), amelyben működünk, erőket bocsátunk ki.
Az erőknek a mennyisége, minősége a múlt (előző életeink) eredményei, majd ebben a világban működtetve őket (cselekvés formájában), okká válnak, alakítják a jövőt, hiszen önmagunkra és másokra is hatással vannak.
A karma egy válasz, visszatérő cselekvés gondolatainkra, szavainkra és tetteinkre. Ez az ok-okozati törvény.

 Azt mondja, hogy a világ egyik eseménye elkerülhetetlenül kapcsolódik a másikhoz. Egységes információs és energiamezőben élünk, ezért bármelyik tevékenységünk az Univerzum bármely részén az egész Univerzumban visszatükröződik, és bizonyos eseményekkel visszatér hozzánk.
Néha nehéz összekapcsolni az eseményeket egy másikkal, de ez csak azért van, mert nem látjuk a teljes képet, vagy nem akarjuk látni. A Karma és a reinkarnáció (reinkarnáció) törvénye lehetővé teszi életünkben vágyaink megvalósítását. Természetesen nem minden vágyunk testesül meg ebben az életünkben (csak a következőben).

 Az univerzum igazságosságát, harmóniáját fenntartó törvény rámutat, bármely cselekedetet végezhe- tünk, a művelet végrehajtásával már meg is választjuk a következményeket is. Ha felemeli a botot az egyik végénél, a bot másik vége is mozog.
Úgy tűnhet, hogy minden előre meghatározott ebben a világban. És hol van a választás szabadsága?
A Karma törvénye nem sérti a szabad akaratot. Éppen ellenkezőleg, a megtérés elve tükrözi a szabad akarat és a választás szabadságát. Ez a két törvény kéz a kézben jár.

  A Mindenható Tudatosságával felruházott egyéni lelkünk már a születése előtt megtett egy bizonyos utat ebben a világban, és ezen a világon folytatja ezt az utat. Felelősek vagyunk az életünkért, és ezért az ösvényért. Egyedül rajtunk múlik, melyik utat választjuk. Mi és az utunk elválaszthatatlanok vagyunk. Nem állhatunk meg, nem utasíthatjuk el. Járnunk kell rajta. Ez a sorsunk, és ez a természetünk. Ezt egy- szerűen és alázattal kell fogadni. És menni tovább… És tudni azt, hogy végtelenül boldogtalanná vagy mérhetetlenül boldoggá tehetjük magunkat és másokat az életutunkon.

 Az ember megváltoztathatja sorsát, de ehhez meg kell változtatnia a gondolatait, a világképét.
A negatív karma gyümölcse a betegség, melyben az előző életek negatív cselekvésbeli, viselkedésbeli, érzelmi, hitbeli és gondolkodásbeli mintái fájdalomként öltenek testet.

Késmárki László

Forrás:

https://www.facebook.com/photo?fbid=668357378628904&set=a.491342939663683

Késmárki László:A gyógyulás kulcsa A pszichoszomatika nagy könyve Ankh kiadó 2020.
Késmárki László:Test-lélek szótár A betegségek lelki,mentális és karmikus okai Ankh kiadó 2021.