A FINNUGOR ELMÉLET IGAZI ARCA?

2024.02.27

 A finnugor elméletet erőltető nyelvészek kedvenc közhelye, hogy ne keverjük az érzelmeket, vagy a politikát tudományos kérdésekkel. Ugyanakkor azok az emberek akik kidolgozták a finnugor elméletet egy pillanatig sem titkolták, hátsó politikai és egyben érzelmi mozgatórugóikat, aminek a lényege a magyar-gyűlölet volt! 

Álljon itt most egy szó szerinti idézet a finnugor származáselmélet egyik atyjától, amiből világít a szándék ami vezérelte:

"A magyaroknak nincs helyük Európa fő népei között, tisztázatlan az eredetük... és nincs joguk nemhogy Erdélyre, de Magyarországra sem."

A fenti sorokat A. L. Schlözer német történész vetette papírra, "tárgyilagos" művei a finnugor elmélet alapkövei a mai napig...

Ezek szerint ha valóban tárgyilagosan közelítünk a Finnugor nyelvészet megállapításaihoz, nem véletlenül látunk nagyon erős negatív részrehajlást a magyar nyelvvel szemben. Hiszen már az alapokat olyan emberek rakták le, akik nehezen nevezhetők tárgyilagosnak...

Juhász Zsolt