GRANDPIERRE ATILLA: A LÉLEK A LEGÉRTÉKESEBB KINCSÜNK

2023.03.30

 Életfontosságú észrevenni, hogy a lélek, a lelki épség és szépség a legértékesebb kincsünk az életben. A modern társadalom ugyanis az anyagi javakat tartja a legfontosabbnak. De ha önmagunkkal, családtagjainkkal, hazánkkal, a Természettel nem vagyunk jóban, akkor az anyagiak nem sokat érnek. 

 A legfontosabb, hogy ott belül előbbre jussunk, és ehhez a lélekre kell figyelnünk. A modern világban szörnyű betegség pusztít: az elidegenedés, maga a lélek beteg. Elidegenedtünk önmagunktól, a Természettől, hazánktól, az emberektől, az élettől. A modern ember elvesztette saját eredeti önazonosságát.

 Ha a társadalom romlott, és mi alapvetően a társadalom tagjának tarjuk magunkat, az nem tesz jót az egészségünknek. Belső világunkért mi vagyunk a felelősek, nem hagyhatjuk, hogy a külvilág törvényei belső világunkat is megrontsák.

 A lélek nem anyag, ezért nem az anyagi létmódban létezik, hanem az érzések létmódjában. Ahogy az anyagnak, a léleknek is vannak természettörvényei, és ezek az élet javára ösztönöznek bennünket, mert a lélek az élet forrása, fenntartója és hajtóereje.

 A lélek alapja az örök élettörvény: tégy meg minden nap minden Tőled telhetőt életed felfedezéséért és minél szebb, minél teljesebb ragyogásáért...

 ...Az életminőség szempontjából a szép érzésekben gazdag emberi kapcsolatok többet érnek, mint az anyagi javak. Fontos, hogy felismerjük az érzéseink jelentőségét, mert azok adják életünk igazi tartalmát. A lélek az, ami átlényegíti az életünket, ami összeköt minden élőt, a természetet, a világmindenséget. A lélek az, ami összeköt minket egymással, amitől igazán emberek vagyunk...

 ...A lélek alapvetően természeti erő, belső világunk mozgatóereje, nem fizikai erő, hanem a fizikai erők irányítója, ami így még mélyebb kapcsolatban áll a Világegyetemmel. Ha élünk a lélek természeti erejével, képes varázserejű, katartikus, megrendítő és megtisztító hatást gyakorolni ránk, amitől az egész életünket tisztább, teljesebb fényben látjuk. Ez a csodálatos, láthatatlan, örök szervezőerő rejlik az emberi lélek és a csillagvilág mélyén. Az igazi népzenét is természeti erők hozzák létre, ezért képes a zene repíteni, elragadni bennünket egy teljesebb világba…