BAKOS ATTILA - AZ ÖNVALÓ ÉS A BRAHMAN EGYSÉGE

2023.10.24

 Maga az ember kétféle tudatállapotban élhet: magasabb rendű tudatosságban a létért való küzdelem (Szamszára) színpada fölött állva, mint önvaló (Átman), vagy a felszínes hétköznapi ego-tudatban, mely csupán a szellem bukdácsoló eszköze az illúzió (Májá) színjátékában.

 Bakos Attila író, filozófus, a Danvantara Kiadó ügyvezetője és a a Narada Akadémia alapítója. Munkássága által közelebb kerül hozzánk a hatalmas India több ezeréves tudása: 1980-tól folyamatosan kutatja a a yoga filozófiáját és gyakorlati módszertanát. 1983 óta terjeszti országszerte a védikus kultúrát.A kis híján katolikus pappá lett író jó olvasó is, a szanszkrit nyelv ismeretének segítségével eredetiben képes tanulmányozni a távol-keleti szent iratokat.

 Bakos Attila India-kutatói missziója mellett kiemelt figyelmet fordít a Magyar őstörténetre is. Rávezeti tekintetünket az eddig lappangó - vagy épp sokszor szándékosan eltakart - közös szellemi-lelki gyökereinkre. Könyveire a részletes igazság és összefüggések keresése, kibontása jellemző. A személyes megismerésünk táplálására egyszerre kínál precíz, írásos útmutatókat és tapintható gyakorlati utakat is, ahol cselekedhetünk. Azon kevés fizikai testben élő író-előadók csoportjához tartozik tehát, aki nemcsak az ön megismerésre, ha nem még az Isten/Abszolútum/Világmindenség megértésére és teljesebb megélésére is buzdít.

 Annak, akit érdekel a Magyar őstörténet, a keleti spiritualizmus, misztika, történelem, a jóga, a gyógyítás, vagy egyszerűen a történelem Bakos Attila bizonyára tudhat újat mondani. A szálak ugyanis szép csendesen összefutnak a háttérben.