AMI A BIOLÓGIA-TANKÖNYVBŐL KIMARADT - A TERMÉSZET IQ-JA

2023.11.22

 Az intelligens tervezés az 1987-es Edwards kontra Aguillard per döntésének következményeként jött létre, mely szerint a kreacionizmus állami iskolákban történő oktatása megsérti az USA alkotmányának az állam és egyház szétválasztásáról rendelkező első kiegészítését, mivel egy bizonyos vallást igyekszik előnyhöz juttatni. A kifejezés először az 1989-ben megjelent Of Pandas and People ("Pandákról és emberekről") című könyvben tűnt fel. A könyvet kiadója a középiskolai biológiaoktatás kiegészítő tankönyvének szánta. A Pandák több kiadása mellett az 1990-es években számos más az intelligens tervezésről szóló könyv is megjelent. Az évtized közepére az intelligens tervezés szószólói a Discovery Institute köré csoportosultak, s célul tűzték ki az intelligens tervezés nézetének felvételét a közoktatás természettudományos tantervébe.[21] A Discovery Institute Center for Science and Culture nevű részlege központi szerepet játszott az intelligenstervezés-mozgalom szervezésében és anyagi támogatásában. A 90-es évek végére és a 2000-es évek elejére ez a mozgalom egyre inkább láthatóvá vált, tevékenysége a 2005-ös Kitzmiller kontra doveri iskolaszék perrel érte el csúcspontját.

Magyarországon "A természet IQ-ja" című könyv megkérdőjelezi az irányítatlan evolúció elméletét, és logikai alapon az élővilág felsőbbrendű eredete mellett érvel. Ezzel az intelligens tervezettség tudományos irányzatával összhangban foglal állást.

Ehhez kapcsolódik ez a PÓDIUMBESZÉLGETÉS, ahol a Moderátor: Kovács Áron televíziós műsorvezető.

Résztvevők: Dr. Tasi István (Isvara Krisna Dász) kulturális antropológus és vaisnava (Krisna-hívő) teológus, főiskolai tanár, Szabó Attila biológia-rajz szakos tanár, adventista lelkipásztor, Dr. Tóth Ferenc entomológus (rovarszakértő) és arachnológus (pókszakértő) egyetemi docens:

A könyv megrendelhető: www.kutatokozpont.hu/iq